Als u arbeidsongeschikt wordt, kunt u in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen van het PNB. 

Inkomen voor nu

Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid gelden andere regels voor gehuwde diakens dan voor pastoraal werkers. 

Gehuwde diakens

Als diaken bent u geen werknemer, doordat u als clericus valt onder de zorgplicht van de bisschop. Hierdoor komt u bij blijvende arbeidsongeschiktheid niet in aanmerking voor een WIA-uitkeringAfkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. van de overheid. Het PNB zorgt daarom voor een arbeidsongeschiktheidspensioen voor u.

U hebt recht op dit arbeidsongeschiktheidspensioen als is vastgesteld dat u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. U ontvangt dan een pensioen voor het deel waarvoor u arbeidsongeschikt bent verklaard. Als u meer dan 80% arbeidsongeschikt bent verklaard, hebt u recht op een volledig arbeidsongeschiktheidspensioen.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt als uw arbeidsongeschiktheid eindigt of als uw ouderdomspensioen ingaat.

Pastoraal werkers

Als pastoraal werker bent u in loondienst werkzaam. In het geval van volledige arbeidsongeschiktheid komt u in aanmerking voor een uitkering van de overheid op basis van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze uitkering is in de meeste gevallen zo hoog, dat u niet in aanmerking komt voor een aanvulling vanuit het PNB.
Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en krijgt u een WGA-uitkering van de overheid? Dan komt u wellicht wel in aanmerking voor een aanvulling vanuit het PNB.
Hebt u vragen hierover? Neem dan contact op met het fonds.

Pensioen voor later

Ook al bent u arbeidsongeschikt, u blijft ouderdomspensioen opbouwen bij het PNB. Daarvoor hoeft u geen premie te betalen. Dit geldt zowel voor gehuwde diakens als voor pastoraal werkers.
Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid betaalt het pensioenfonds het deel van de premie waarvoor u arbeidsongeschikt bent verklaard. Uw kerkelijke instelling betaalt het deel van de premie waar arbeid tegenover staat. Vanaf uw 67ste ontvangt u ouderdomspensioen van het PNB.
Bij Mijn Pensioencijfers kunt u zien hoeveel pensioen er voor u is geregeld.

Andere soorten pensioen 

Voor u

Voor uw (ex-) partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bijzonder partnerpensioen  
  Anw-hiaatpensioen