U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Dit beïnvloedt ook uw pensioen als u getrouwd was. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Dat is vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld?

In de wet zijn 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden als u een partnerpensioen hebt opgebouwd bij het PNB.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

1. Partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen wordt automatisch geregeld. Uw ex-partner kan echter besluiten om af te zien van dit pensioen. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van het PNB. En als u een nieuwe partner krijgt, dan is er voor hem of haar weer een volledig partnerpensioen.

Als uw ex-partner niet afziet van het bijzonder partnerpensioen, dan heeft een eventuele nieuwe partner recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw nieuwe partner daardoor minder krijgt dan uw ex-partner.

Wanneer uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, regelt u dat met het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. U en uw ex-partner moeten beiden het formulier ondertekenen!

Als u in het buitenland woont, krijgen we niet automatisch door dat u bent gescheiden. Geef een scheiding aan ons door via Mijn Pensioencijfers.

Hebt u tijdens uw huwelijk ook ergens anders pensioen opgebouwd? Dan moet u ook aan dat pensioenfonds doorgeven dat u bent gescheiden.

2. Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner moeten het ouderdomspensioen in tweeën delen. U kunt dit via een formulier doorgeven aan het PNB. Dit formulier vindt u in Mijn Pensioencijfers. Doet u dat binnen 2 jaar nadat u officieel bent gescheiden? Dan krijgt uw ex-partner straks zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van het pensioenfonds. Als u langer dan 2 jaar wacht, moet uw ex-partner zijn of haar deel bij u opvragen als u met pensioen bent. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van het PNB.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • Niet ieder de helft, maar een andere verdeling.
  • Niet het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, maar over een andere periode.
  • Een combinatie van de 2 opties die hierboven worden genoemd.
  • Het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit noemen we ook wel conversie

U kunt ook andere afspraken maken over de verdeling van het ouderdomspensioen. Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Geef de afspraken die u hebt gemaakt binnen 2 jaar na uw scheiding door via het formulier in Mijn Pensioencijfers.