U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Dit beïnvloedt ook uw pensioen als u getrouwd was. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Dat is vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld?

In de wet zijn 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden als u een partnerpensioen hebt opgebouwd bij het PNB.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

1. Partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen wordt automatisch geregeld. Uw ex-partner kan echter besluiten om af te zien van dit pensioen. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van het PNB. En als u een nieuwe partner krijgt, dan is er voor hem of haar weer een volledig partnerpensioen.

Als uw ex-partner niet afziet van het bijzonder partnerpensioen, dan heeft een eventuele nieuwe partner recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw nieuwe partner daardoor minder krijgt dan uw ex-partner.

Wanneer uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, regelt u dat met het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. U en uw ex-partner moeten beiden het formulier ondertekenen!

Als u in het buitenland woont, krijgen we niet automatisch door dat u bent gescheiden. Geef een scheiding aan ons door via Mijn Pensioencijfers.

Hebt u tijdens uw huwelijk ook ergens anders pensioen opgebouwd? Dan moet u ook aan dat pensioenfonds doorgeven dat u bent gescheiden.

2. Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner moeten het ouderdomspensioen in tweeën delen. U kunt dit via een formulier doorgeven aan het PNB. Dit formulier vindt u in Mijn Pensioencijfers. Doet u dat binnen 2 jaar nadat u officieel bent gescheiden? Dan krijgt uw ex-partner straks zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van het pensioenfonds. Als u langer dan 2 jaar wacht, moet uw ex-partner zijn of haar deel bij u opvragen als u met pensioen bent. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van het PNB.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • Niet ieder de helft, maar een andere verdeling.
  • Niet het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, maar over een andere periode.
  • Een combinatie van de 2 opties die hierboven worden genoemd.
  • Het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit noemen we ook wel conversie

U kunt ook andere afspraken maken over de verdeling van het ouderdomspensioen. Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Geef de afspraken die u hebt gemaakt binnen 2 jaar na uw scheiding door via het formulier in Mijn Pensioencijfers.

Wet verdeling pensioen bij scheiding 2021 uitgesteld tot 1 juli 2022

Als een deelnemer gaat scheiden, heeft dat gevolgen voor zijn/haar pensioen. En de deelnemer blijft via de pensioenregeling financieel levenslang aan zijn/haar ex-partner verbonden. Zo is het nu geregeld.

Dat zou dit jaar al veranderen. De nieuwe wet lag al sinds september 2019 klaar om behandeld te worden. Ex-partners zouden volgens die nieuwe wet ook financieel van elkaar gescheiden worden. Maar de Tweede Kamer stelde de behandeling telkens uit. De minister heeft aangekondigd dat hij de wet op 1 juli 2022 in wil laten gaan. De pensioensector vindt echter dat de wet beter in kan gaan als iedereen over is op het nieuwe pensioenstelsel. Of de wet daarom verder wordt uitgesteld is niet bekend.