Bij de totstandkoming van de 2 pensioenregelingen van het PNB zijn 3 partijen betrokken:

 1. het PNB
 2. de deelnemers, oud-deelnemers en pensioengerechtigden
 3. de bisdommen.

De afspraken tussen deze partijen zijn in een aantal documenten vastgelegd:

 • Pensioenreglementen
  Hierin zijn de afspraken vastgelegd tussen het PNB, de (oud-)deelnemers en pensioengerechtigden.
 • Benoemingsbrief, arbeidsovereenkomst, brief met pastorale zending
  Hierin zijn de afspraken vastgelegd tussen de bisschop en de gewijde ambtsdrager of werknemer.
 • Uitvoeringsovereenkomst
  In de uitvoeringsovereenkomst is de relatie vastgelegd tussen het PNB en de bisdommen.