Voor de opbouw van uw pensioen betaalt u geen pensioenpremie. De kerkelijke instelling waaraan u verbonden bent, betaalt de volledige premie.

Hoeveel premie?

Het bestuur van het fonds bepaalt elk jaar de hoogte van de premie. In 2018 bedraagt de pensioenpremie € 11.307,- per deelnemer per jaar. In 2017 was dit €11.299,-.

Kostendekkende premie

De premie die het fonds ontvangt, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een kostendekkende premie.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken of minder gaat werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij het PNB. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen.