Voor de opbouw van uw pensioen betaalt u geen pensioenpremie. De kerkelijke instelling waaraan u verbonden bent, betaalt de volledige premie.

Hoeveel premie?

Het bestuur van het fonds bepaalt elk jaar de hoogte van de premie. In 2021 bedraagt de pensioenpremie € 13.969 per deelnemer per jaar. Bij een volledig dienstverband betaalt u zelf dus € 6.984,50. Deze bedragen zijn door een eenmalige korting op de premie gelijk aan 2020.

Kostendekkende premie

De premie die het fonds ontvangt, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een kostendekkende premie.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken of minder gaat werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij het PNB. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen.