Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de financiële positie van het pensioenfonds weer. Het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden noemen wij de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het bestuur bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het wel of niet verhogen van de pensioenen (ook wel: toeslagverlening).

Een beleidsdekkingsgraad van 105% betekent dat € 1,05 in kas zit tegenover iedere euro die aan pensioen moet worden uitgekeerd. Maar bij deze beleidsdekkingsgraad heeft het pensioenfonds nog geen reserve (buffer) voor het geval de financiële positie verslechtert. 
Strategisch houdt het PNB daarom een vereiste dekkingsgraad aan van 115,5%.

Meer informatie?
Wilt u meer weten? Bekijk de maandelijkse uitgebreide informatie over de ontwikkelingen van de dekkingsgraad.