U kunt als pastoraal werker/gehuwd diaken in de onderstaande situaties terechtkomen:

1. Overplaatsing naar een andere kerkelijke instelling

Verandert u van standplaats of parochie? Dan loopt uw deelname geruisloos door. Uw bisdom geeft de wijziging door aan het fonds.

2. Benoeming bij een niet-kerkelijke instelling

Ga naar de pagina Ontslag voor meer informatie.

3. Verlies van de clericale staat

Indien u als diaken de clericale staat verliest, vervallen de rechten die verbonden zijn aan de clericale staat. Hierdoor bouwt u onder meer geen pensioen meer op bij het PNB. Het pensioen dat u hebt opgebouwd bij het fonds, blijft voor u staan.

4. Tijdelijk vertrek naar het buitenland

Gaat u op verzoek van uw bisschop (tijdelijk) in het buitenland studeren of werken? Dan maakt uw bisschop afspraken met het PNB over de voortzetting van uw deelnemerschap aan het fonds tijdens de periode in het buitenland.

Andere situatie?

Bevindt u zich in een andere uitzonderingssituatie? Neem dan contact op met het PNB.