Het is in uw belang dat u weet hoeveel pensioen u straks krijgt. U kunt dit op 3 manieren nagaan: 

1. Inloggen in Mijn Pensioencijfers

Mijn Pensioencijfers is een online omgeving waarin u uw pensioen bij het PNB kunt checken en zelf wijzigingen kunt doorvoeren. U logt in met uw DigiD. In Mijn Pensioencijfers ziet u in één oogopslag wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij het fonds.

In Mijn Pensioencijfers ziet u ook:

  • de gegevens van u en eventueel uw partner
  • hoeveel pensioen u straks krijgt van het PNB als uw situatie niet verandert, en
  • uw Uniform PensioenoverzichtDit is uw persoonlijke pensioenoverzicht dat u jaarlijks van het pensioenfonds ontvangt. (lees de veelgestelde vragen).

2. Mijnpensioenoverzicht.nl bezoeken

Wellicht hebt u in eerdere werkkringen pensioen opgebouwd bij meerdere pensioenfondsen of -verzekeraars. Voor een totaaloverzicht van uw pensioen gaat u naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. U logt in met uw DigiD. Daarna ziet u in één oogopslag:

  • uw AOW-uitkering van de overheid
  • hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd en bij welke pensioenfondsen of -verzekeraars, en
  • wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt.

Lees ook de veelgestelde vragen over Mijnpensioenoverzicht.nl.

3. Zelf het pensioen uitrekenen 

U kunt ook zelf een rekensom maken. Ga naar de uitleg.

Vragen?

Is uw pensioen bij het PNB niet helemaal duidelijk of hebt u andere vragen over uw pensioen? Neem dan contact op met het PNB. Het fonds kent alle details van uw pensioenregeling en helpt u graag.