Aanmelden nieuwe deelnemers

Een nieuwe deelnemer moet volgens de wet binnen 3 maanden na zijn of haar aanstelling informatie ontvangen over de pensioenregeling. Het is daarom belangrijk dat u nieuwe deelnemers binnen 1 maand na hun aanstelling bij het PNB aanmeldt. Zo kan het PNB hen op tijd informeren. Nieuwe deelnemers ontvangen dan een korte samenvatting van hun pensioenregeling. 

Belangrijke wijzigingen

U bent als bisdom verantwoordelijk voor de tijdige aanmelding van nieuwe deelnemers. Wijzigingen in het personeelsbestand dient u binnen 1 maand door te geven aan het PNB. Dit doet u via de werkgeversportal. Als u een deelnemer te laat aanmeldt, vindt geen pensioenopbouw meer plaats over de dienstjaren die zijn verstreken.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het aanleveren van gegevens? Bekijk dan de handleiding over het aanleveren van wijzigingen via de werkgeversportal.