Het PNB voert uw pensioenregeling uit en legt de afspraken uit de regeling vast in een pensioenreglement. In dit reglement vindt u onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • de leeftijd waarop u met pensioen kunt gaan
  • de soorten pensioen die er voor u zijn
  • de opbouw van uw pensioen
  • hoe uw pensioen zijn waarde behoudt

Welke regeling geldt voor u?

Het fonds heeft 2 pensioenregelingen. Welke regeling geldt voor u? Zie daarvoor dit schema.