Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  De informatie die u vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl, komt rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars.

  U krijgt een overzicht van:

  • hoeveel AOW-uitkering u ontvangt van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw (kerkelijke) loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en -verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden.

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • 1 jaar na uw AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt bijgespaard
  • de inhoud van uw huidige pensioenregeling
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel

  en meestal ook géén informatie over:

  • pensioen dat al wordt uitgekeerd. 
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

 • U bent met pensioen. Kunt u inloggen?

  Als u een DigiD hebt, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. Maar u vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl meestal alleen informatie over pensioen dat nog niet wordt uitgekeerd.

 • Welke organisatie maakt de website?

  Mijnpensioenoverzicht.nl is een initiatief van de stichting Pensioenregister. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) in Nederland.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij het PNB. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat u tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij het PNB. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht dat volgend jaar komt.

  Verder vindt u in ieder geval de volgende informatie terug in het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over de risico's waarmee ons fonds te maken heeft
  • factor A voor uw belastingaangifte
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • actieve deelnemers ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers
  • ook pensioengerechtigden ontvangen dit overzicht elk jaar  
  • oud-deelnemers die hun pensioen bij het PNB hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar tot hun pensioenleeftijd.
 • Waarom ontvangt u het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL verzorgt namens het PNB de administratie van uw pensioenregeling. Dat is ook de reden dat u uw pensioenoverzicht van AZL ontvangt.

 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Als u wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op uw pensioen van het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die u door wilt geven? Neem dan contact op met uw bisdom.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

 • Wat betekent maatschappelijk verantwoord beleggen voor het PNB?

  Het pensioenfonds heeft in samenwerking met NN IP een aantal uitgangspunten ontwikkeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen:

  • Respect voor de kernrechten van de mens.
  • Het zich niet schuldig maken aan ernstige vormen van kinderarbeid.
  • Het zich onthouden van betrokkenheid bij dwangarbeid.
  • Het zich onthouden van zware vormen van milieuvervuiling.
  • Geen betrokkenheid bij de productie van controversiële wapens die geen onderscheid maken tussen militaire of burgerdoelen.
  • Geen betrokkenheid bij corruptie.
  • Het zich onthouden van discriminatie.
  • Het respecteren van de vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhandeling.

  Het PNB wenst niet te beleggen in bedrijven die handelen in strijd met een van de genoemde uitgangspunten.

 • Waarom kiest het PNB voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid?

  Het PNB wenst met zijn beleggingen geen bedrijven te steunen die zich bezighouden met sociaal-ethisch verwerpelijke activiteiten. Dit betreft de wijze van produceren en de aard van het product. Als pensioenfonds van de Rooms-Katholieke Kerk ziet het PNB het als zijn taak om deze aspecten bijzondere aandacht te geven in het beleid van het fonds. 

 • Hoe zorgt het fonds ervoor dat verantwoord wordt belegd?

  Er is een zogenoemde uitsluitingslijst met ondernemingen die aantoonbaar géén maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering hebben. Deze lijst wordt continu bijgewerkt. Het PNB heeft vermogensbeheerder NN IP opgedragen om de ondernemingen op deze lijst niet op te nemen in de beleggingsportefeuille.

 • Hoe is de verantwoordelijkheid met betrekking tot het uitsluitingsbeleid verdeeld?

  Vermogensbeheerder NN IP houdt het bestuur van het PNB via kwartaalrapportages op de hoogte van de uitsluitingslijst. Vermogensbeheerder NN IP zorgt ervoor dat de uitsluitingslijst continu wordt bijgewerkt. Dat gebeurt door strenge controle van de ondernemingen. In dit proces heeft de beleggingscommissie van het PNB een controlerende functie.

 • Wat doet NN IP om aan alle eisen van het PNB te voldoen?

  Vermogensbeheerder NN IP heeft voor het waarborgen van de uitsluitingslijst een zogenaamde interne ESG-procedure. ESG staat voor Environmental Social and corporate Governance. In een ESG-onderzoek worden het beleid en de prestaties van een bedrijf op sociaal, milieu- en bestuurlijk gebied onderzocht. Hierbij worden de maatschappelijk verantwoorde beleggingscriteria van het PNB als leidraad gebruikt. Op basis van een ESG-onderzoek adviseert NN IP om wel of niet in een bedrijf te investeren.