Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van hoeveel pensioen u in totaal kunt verwachten als u met pensioen gaat:

  • hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en –verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden
    

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  U ziet ook een inschatting van uw pensioen als het mee-of tegenzit. U ziet in welke richting uw pensioen gaat als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:
   

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • 1 jaar na uw AOW-datum

  Naast persoonlijke pensioeninformatie vindt u er handige tips, informatieve video’s en begrijpelijke informatie over wat u moet doen voor uw pensioen bij sommige levensgebeurtenissen.

 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt bijgespaard
  • de inhoud van uw huidige pensioenregeling
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel

  en meestal ook géén informatie over:

  • pensioen dat al wordt uitgekeerd. 
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

 • U bent met pensioen. Kunt u inloggen?

  Als u een DigiD hebt, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. Maar u vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl meestal alleen informatie over pensioen dat nog niet wordt uitgekeerd.

 • Welke organisatie maakt de website?

  Mijnpensioenoverzicht.nl is een initiatief van de stichting Pensioenregister. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) in Nederland.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij het PNB. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat u tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij het PNB. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht dat volgend jaar komt.

  Verder vindt u in ieder geval de volgende informatie terug in het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over de risico's waarmee ons fonds te maken heeft
  • factor A voor uw belastingaangifte
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • actieve deelnemers ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers
  • ook pensioengerechtigden ontvangen dit overzicht elk jaar  
  • oud-deelnemers die hun pensioen bij het PNB hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar tot hun pensioenleeftijd per post. Daarnaast kunnen zij elk jaar een actueel UPO zien op Mijn Pensioencijfers. 
 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Als u wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op uw pensioen van het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die u door wilt geven? Neem dan contact op met uw bisdom.

 • Waarvoor heb ik de factor A nodig, die op mijn UPO staat?

  U kunt de factor A nodig hebben bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting.

Bekijk alle vragen

Maatschappelijk verantwoord beleggen

 • Wat betekent maatschappelijk verantwoord beleggen voor het PNB?

  Het pensioenfonds heeft in samenwerking met NN IP een aantal uitgangspunten ontwikkeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen:

  • Respect voor de kernrechten van de mens.
  • Het zich niet schuldig maken aan ernstige vormen van kinderarbeid.
  • Het zich onthouden van betrokkenheid bij dwangarbeid.
  • Het zich onthouden van zware vormen van milieuvervuiling.
  • Geen betrokkenheid bij de productie van controversiële wapens die geen onderscheid maken tussen militaire of burgerdoelen.
  • Geen betrokkenheid bij corruptie.
  • Het zich onthouden van discriminatie.
  • Het respecteren van de vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhandeling.

  Het PNB wenst niet te beleggen in bedrijven die handelen in strijd met een van de genoemde uitgangspunten.

 • Waarom kiest het PNB voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid?

  Het PNB wenst met zijn beleggingen geen bedrijven te steunen die zich bezighouden met sociaal-ethisch verwerpelijke activiteiten. Dit betreft de wijze van produceren en de aard van het product. Als pensioenfonds van de Rooms-Katholieke Kerk ziet het PNB het als zijn taak om deze aspecten bijzondere aandacht te geven in het beleid van het fonds. 

 • Hoe zorgt het fonds ervoor dat verantwoord wordt belegd?

  Er is een zogenoemde uitsluitingslijst met ondernemingen die aantoonbaar géén maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering hebben. Deze lijst wordt continu bijgewerkt. Het PNB heeft vermogensbeheerder NN IP opgedragen om de ondernemingen op deze lijst niet op te nemen in de beleggingsportefeuille.

 • Hoe is de verantwoordelijkheid met betrekking tot het uitsluitingsbeleid verdeeld?

  Vermogensbeheerder NN IP houdt het bestuur van het PNB via kwartaalrapportages op de hoogte van de uitsluitingslijst. Vermogensbeheerder NN IP zorgt ervoor dat de uitsluitingslijst continu wordt bijgewerkt. Dat gebeurt door strenge controle van de ondernemingen. In dit proces heeft de beleggingscommissie van het PNB een controlerende functie.

 • Wat doet NN IP om aan alle eisen van het PNB te voldoen?

  Vermogensbeheerder NN IP heeft voor het waarborgen van de uitsluitingslijst een zogenaamde interne ESG-procedure. ESG staat voor Environmental Social and corporate Governance. In een ESG-onderzoek worden het beleid en de prestaties van een bedrijf op sociaal, milieu- en bestuurlijk gebied onderzocht. Hierbij worden de maatschappelijk verantwoorde beleggingscriteria van het PNB als leidraad gebruikt. Op basis van een ESG-onderzoek adviseert NN IP om wel of niet in een bedrijf te investeren.

 • Hoe stelt het fonds zich als betrokken aandeelhouder op (betrokkenheidsbeleid)?

  Het betrokkenheidsbeleid vindt u hier terug.

Bekijk alle vragen

Attestatie de vita

 • Wat is een Attestatie de vita?

  Dat is een levensbewijs. Hiermee bewijst u dus dat u in leven bent. U hebt een Attestatie de vita nodig omdat u in het buitenland woont en pensioen van ons krijgt of binnenkort van ons gaat krijgen. De Attestatie de vita is opgesteld in het Nederlands, Duits, Engels en Spaans. Het is niet mogelijk om de Attestatie de vita in een andere taal te ontvangen.

 • Wanneer en hoe ontvang ik mijn Attestatie de vita?

  U ontvangt van ons jaarlijks het verzoek om de Attestatie de vita in te laten vullen. Dit verzoek ontvangt u per brief of per e-mail, afhankelijk van uw voorkeur. De Attestatie de vita laat u invullen en ondertekenen door een plaatselijke autoriteit. Vervolgens stuurt u de Attestatie de vita naar ons terug via Mijn Pensioencijfers, e-mail of post. Ontvangt u geen jaarlijks verzoek van ons? Dan krijgen wij de informatie via de Sociale Verzekeringsbank, en hoeft u niets te doen.

 • Wanneer moet u de Attestatie de vita naar het pensioenfonds sturen?

  Om te bewijzen dat u nog in leven bent, stuurt u de Attestatie de vita binnen 6 weken na dagtekening aan ons op. Als wij de Attestatie de vita na 6 weken niet hebben ontvangen, krijgt u een herinnering. Stuurt u deze niet binnen 6 weken naar ons terug? Dan blokkeren wij uw pensioen van ons fonds.

  Overlijdt u? Dan moeten uw nabestaanden dit aan ons doorgeven met een overlijdensbewijs. Wij informeren uw nabestaanden dan over de gevolgen voor uw pensioen.

 • Welke instanties zijn bevoegd voor het ondertekenen van uw Attestatie de vita?

  Uw Attestatie de vita kunt u niet helemaal zelf invullen. Een deel moet worden ingevuld door een bevoegde autoriteit. Dat kan zijn:

  • Plaatselijke overheid
  • Notaris
  • Politie
  • Justice of the Peace of
  • Sollicitor

  Let op: zonder handtekening en stempel wordt de Attestatie de vita niet geaccepteerd als geldig bewijs.

 • Waar moet de Attestatie de vita aan voldoen?

  De Attestatie de vita moet ondertekend en gestempeld zijn door een hiervoor bevoegde autoriteit. Ook mag de datum ondertekening niet langer dan 3 maanden in het verleden liggen. Iets anders dan de Attestatie de vita is niet geldig. Is de ondertekening langer dan 3 maanden geleden? Dan moet u een nieuwe Attestatie de vita laten invullen.

  Stuurt u de Attestatie de vita niet op tijd naar ons terug? Dan blokkeren wij uw pensioen van ons fonds.