Als u lang ziek bent, kan dit overgaan in langdurige of zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid. Dat kan ook gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen.
Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid gelden andere regels voor gehuwde diakens dan voor pastoraal werkers.

Gehuwde diakens

Voor meer informatie over (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en pensioen kunt u terecht op de pagina Ziek en arbeidsongeschikt van de doelgroep Priester/ongehuwd diaken.

Pastoraal werkers

Er zijn 3 situaties te onderscheiden:

1. U bent ziek

De eerste 2 jaar dat u ziek bent, betaalt uw werkgever uw salaris door. Hierover bouwt u pensioen op.

2. U bent volledig en blijvend arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u volledig en blijvend arbeidsongeschikt worden verklaard. U wordt dan ontslagen en ontvangt van de overheid een IVA-uitkering. Deze uitkering is een onderdeel van de WIA.

Pensioen voor later

U blijft bij het PNB pensioen opbouwen over uw inkomen dat u had toen u arbeidsongeschikt raakte. U hoeft hiervoor geen premie te betalen. Als u 67 jaar bent, ontvangt u ouderdomspensioen van het fonds.
Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen?

U hoeft het PNB niets door te geven over uw situatie. Het fonds ontvangt informatie van het UWV.

3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt of volledig maar niet blijvend arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. Er kunnen zich dan 2 situaties voordoen:

  1. U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt.
  2. U bent arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of u bent volledig, maar niet blijvend arbeidsongeschikt.

A. Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Het UWV heeft bepaald dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Dan is het de bedoeling dat uw werkgever u passend werk aanbiedt. U blijft over uw inkomen pensioen opbouwen bij het PNB.
Vanaf de eerste dag van de maand waarin u 67 wordt, ontvangt u ouderdomspensioen (of eerder, als u dat wenst). Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

B. Arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of volledig maar niet blijvend arbeidsongeschikt

Stelt het UWV vast dat u arbeidsongeschikt bent voor 35% tot 80%? Of bent u volledig, maar niet blijvend arbeidsongeschikt? Dan geldt voor u de WGA. De WGA-uitkering is een onderdeel van de WIA.

Vanaf de eerste dag van de maand waarin u 67 wordt, ontvangt u ouderdomspensioen van het PNB. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen?

U hoeft het PNB niets door te geven over uw situatie. Het fonds ontvangt informatie van het UWV.