De (oud-) deelnemers krijgen de volgende informatie van het PNB:

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

  • Jaarlijks voor deelnemers en pensioengerechtigden.
  • Minimaal elke 5 jaar voor oud-deelnemers en eventuele partners en kinderen.

Nieuwsbrief

2 keer per jaar voor (oud-) deelnemers en pensioengerechtigden.

Website www.pnb.nl

Voor de kerkelijke instellingen, (oud-) deelnemers, pensioengerechtigden en overige belangstellenden.