Als u getrouwd bent, deelt u automatisch uw pensioen met elkaar. Wat is er geregeld en wat kunt u nog meer doen?

Wat is er geregeld?

Uw partner heeft automatisch recht op (een deel van het) partnerpensioen als u komt te overlijden.

Hoeveel krijgt uw partner?

In uw pensioenoverzichtDit Uniform Pensioen Overzicht is uw persoonlijke pensioenoverzicht dat het pensioenfonds jaarlijks aan u ter beschikking stelt in Mijn Pensioencijfers. Het overzicht is gebaseerd op een formaat dat alle pensioenuitvoerders in Nederland moeten toepassen. Op deze manier zijn de overzichten eenvoudig vergelijkbaar ingeval u bij meerdere pensioenuitvoerders pensioen heeft opgebouwd. staat hoeveel partnerpensioen het PNB regelt voor uw partner. U kunt uw pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen. Het PNB ontvangt de gegevens van uw partner automatisch van de gemeente.

Trouwt u in het buitenland? Stuur dan een gewaarmerkte kopie van de huwelijksakte naar het PNB.
Trouwt u in het buitenland, maar woont u in Nederland? Dan moet u uw huwelijk bij de gemeente melden. Het fonds ontvangt de gegevens van uw partner dan automatisch van de gemeente.