De uitvoering van de pensioenregelingen is vastgelegd in een overeenkomst tussen het PNB en de 7 bisdommen van het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap in Nederland. In deze uitvoeringsovereenkomst staat hoe het PNB de regelingen uitvoert. Daarbij komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • de werkingssfeer
  • de financiële relatie tussen de bisdommen en het PNB
  • de procedures voor premievaststelling, betaling en wanbetaling
  • de procedures bij vermogenstekorten en -overschotten
  • de informatieverstrekking door de bisdommen
  • de vrijstelling van de verplichting om deel te nemen aan de pensioenregelingen
  • de voorwaarden en vaststelling van eventuele premiekortingen.