Het PNB voert uw pensioenregeling uit en legt de afspraken uit de regeling vast in een pensioenreglement. In dit reglement vindt u onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • de leeftijd waarop u met pensioen kunt
  • de soorten pensioen die er zijn voor u, en uw eventuele partner en kinderen
  • de opbouw van uw pensioen
  • de manieren waarop u uw pensioen op maat kunt maken als u met pensioen gaat, en
  • hoe uw pensioen zijn waarde behoudt.

Welke regeling geldt voor u?

Het fonds heeft 2 pensioenregelingen. Welke regeling geldt voor u? Zie daarvoor dit schema.