Uw werkgever zorgt ervoor dat uw pensioenpremie wordt betaald. Uw werkgever betaalt de helft van de premie en houdt de andere helft van de premie in op uw salaris.

Hoeveel premie?

Het bestuur van het fonds bepaalt elk jaar de hoogte van de premie. In 2022 bedraagt de pensioenpremie € 10.707 per deelnemer per jaar. Bij een volledig dienstverband betaalt u zelf dus € 5.353,50. Deze bedragen zijn door het premiekortingsbeleid dat vanaf 1 januari 2022 geldt, lager dan in 2021. Of in de komende jaren opnieuw een premiekorting kan worden verleend hangt onder meer af van de ontwikkeling van de rente en van het deelnemersbestand, van de hoogte van de reserves die het PNB op de balans heeft en van eventuele andere zaken die een afgewogen premiekortingsbesluit kunnen beïnvloeden. De hoogte van de premies en de premiekorting worden dus elk jaar opnieuw bekeken. Houd u er dus rekening mee dat een volgend jaar de premie weer hoger kan zijn.

Kostendekkende premie

De premie die het fonds ontvangt, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een kostendekkende premie.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (gedeeltelijk of volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij het PNB. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen.