Uw werkgever zorgt ervoor dat uw pensioenpremie wordt betaald. Uw werkgever betaalt de helft van de premie en houdt de andere helft van de premie in op uw salaris.

Hoeveel premie?

Het bestuur van het fonds bepaalt elk jaar de hoogte van de premie. In 2021 bedraagt de pensioenpremie € 13.969 per deelnemer per jaar. Bij een volledig dienstverband betaalt u zelf dus € 6.984,50. Deze bedragen zijn door een eenmalige korting op de premie gelijk aan 2020.

Kostendekkende premie

De premie die het fonds ontvangt, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een kostendekkende premie.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (gedeeltelijk of volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij het PNB. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen.