Uw werkgever zorgt ervoor dat uw pensioenpremie wordt betaald. Uw werkgever betaalt de helft van de premie en houdt de andere helft van de premie in op uw salaris.

Hoeveel premie?

Het bestuur van het fonds bepaalt elk jaar de hoogte van de premie. In 2018 bedraagt de pensioenpremie € 11.307,- per deelnemer per jaar. Bij een volledig dienstverband betaalt u zelf dus € 5.653,50. In 2017 was dit € 11.299,- waarvan u € 5.649,50 zelf betaalde.

Kostendekkende premie

De premie die het fonds ontvangt, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een kostendekkende premie.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (gedeeltelijk of volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij het PNB. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen.