Het is in uw belang dat u weet hoeveel pensioen u straks krijgt. U kunt dit op 2 manieren nagaan:

1. Inloggen in Mijn Pensioencijfers

Mijn Pensioencijfers is een online omgeving waarin u uw pensioen bij het PNB kunt checken en zelf wijzigingen kunt doorvoeren. U logt in met uw DigiD. In Mijn Pensioencijfers ziet u in één oogopslag wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij het PNB, voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden.

In Mijn Pensioencijfers ziet u ook:

  • de gegevens van u en eventueel uw partner
  • hoeveel pensioen u straks krijgt van het PNB, en
  • uw Uniform PensioenoverzichtDit Uniform Pensioen Overzicht is uw persoonlijke pensioenoverzicht dat het pensioenfonds jaarlijks aan u ter beschikking stelt in Mijn Pensioencijfers. Het overzicht is gebaseerd op een formaat dat alle pensioenuitvoerders in Nederland moeten toepassen. Op deze manier zijn de overzichten eenvoudig vergelijkbaar ingeval u bij meerdere pensioenuitvoerders pensioen heeft opgebouwd. (lees de veelgestelde vragen).

2. Mijnpensioenoverzicht.nl bezoeken

Voor een totaaloverzicht van uw pensioen gaat u naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. U logt in met uw DigiD. Daarna ziet u in één oogopslag:

  • uw AOWAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.-uitkering van de overheid

  • hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en bij welk pensioenfonds of -verzekeraar, en

  • wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt.

Lees ook de veelgestelde vragen over Mijnpensioenoverzicht.nl.

Vragen?

Is uw pensioen bij het PNB niet helemaal duidelijk of hebt u andere vragen over uw pensioen? Neem dan contact op. Het fonds kent alle details van uw pensioenregeling en helpt u graag.