Kosten pensioenfonds

Om uw pensioen te beheren, maakt ons pensioenfonds kosten. Deze kosten bestaan uit de kosten van het pensioenbeheer, vermogensbeheer en transactiekosten.

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan kosten voor:

  • Een goede administratie van uw gegevens
  • Communicatie naar de deelnemers en gepensioneerden
  • Beheer van de beleggingen

Deze kosten worden verdeeld over alle deelnemers. Door de kosten te delen, kunnen we ze per deelnemer zo laag mogelijk houden.

Verplichting

Pensioenfondsen hebben de verplichting om de kosten die ze maken te publiceren. De Pensioenfederatie geeft hiervoor een aantal aanbevelingen. Het PNB heeft deze aanbevelingen overgenomen. Deze luiden als volgt:

  • Rapporteer de kosten van pensioenbeheer in € per deelnemer. Bij het PNB is dat € 625 per deelnemer (2022).
  • Rapporteer de kosten van het vermogensbeheer in een % van het gemiddeld belegd vermogen. Bij het PNB is dat 0,21% (2022).
  • Rapporteer apart de transactiekosten in een % van het gemiddeld belegd vermogen. Bij PNB is dat 0,05% (2022).

Het pensioenfonds probeert de kosten voor uw pensioen zo laag mogelijk te houden door zo efficiënt mogelijk te werken.

Meer weten?

Meer informatie over de keuzes die het bestuur maakt en hoeveel kosten er zijn, kunt u lezen in het jaarverslag op de pagina Documenten