De overheid heeft een uitkering geregeld voor nabestaanden. Dat is de AnwUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden. (Algemene Nabestaanden Wet). Maar niet iedereen heeft daar recht op. Het PNB heeft een pensioen geregeld voor de groep die geen of slechts gedeeltelijk recht heeft op de Anw. Dit is het Anw-hiaatpensioen.

Het Anw-hiaatpensioen vult de Anw-uitkering aan tot het niveau van de wettelijke Anw-uitkering. Het Anw-hiaatpensioen wordt uitgekeerd tot de eerste dag van de maand waarin de weduwe of weduwnaar 67 jaar wordt of gaat hertrouwen.

Hebt u vragen over het Anw-hiaatpensioen? Dan kunt u die stellen aan uw werkgever.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw (ex-) partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bijzonder partnerpensioen  
  Anw-hiaatpensioen