Wat doet het PNB?

PNB staat voor Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen. Deze kerkrechtelijke instelling is het pensioenfonds voor priesters, (gehuwde en ongehuwde) diakens, pastoraal werkers en huishoudelijk personeel van de 7 Nederlandse bisdommen van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland. Iedereen die recht heeft op pensioen van het PNB, moet dit pensioen ook echt krijgen. Daarom houdt het pensioenfonds de administratie nauwkeurig bij en wordt zorgvuldig omgegaan met het geld dat het fonds beheert.

Het PNB voert de kerkelijke zorgplicht van de bisschoppen uit. Deze zorgplicht voorziet in sociale zekerheid en een passend levensonderhoud van de gewijde ambtsdragers. Daarnaast omvat deze zorgplicht het zorgen voor sociale zekerheid voor leken in dienst van de Kerk, conform de bepalingen in het Wetboek van Canoniek Recht.