Uw werkgever zorgt ervoor dat uw pensioenpremie wordt betaald. Uw werkgever betaalt 75% van de premie en houdt 25% van de premie in op uw salaris.

Hoeveel premie?

Het bestuur van het fonds bepaalt elk jaar de hoogte van de premie. In 2022 bedraagt de pensioenpremie voor iemand die in voltijd werkt € 1.874 op jaarbasis. Eigenlijk zou de premie stijgen. Dat komt door de lage rente. Maar het bestuur heeft besloten korting te geven op de premie.

U gaat dus minder premie betalen voor uw pensioen. Eén kwart van de premie wordt ingehouden op uw loon. Op uw loonstrook staat hoeveel premie u per maand betaalt. Uw werkgever betaalt de overige driekwart van de premie.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken of minder moet gaan werken omdat u voor 35% of meer arbeidsongeschikt bent verklaard, bouwt u toch pensioen op bij het PNB voor het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen.