Uw werkgever zorgt ervoor dat uw pensioenpremie wordt betaald. Uw werkgever betaalt 75% van de premie en houdt 25% van de premie in op uw salaris.

Hoeveel premie?

Het bestuur van het fonds bepaalt elk jaar de hoogte van de premie. In 2021 bedraagt de pensioenpremie € 2.585 op jaarbasis per deelnemer. Bij een volledig dienstverband betaalt u zelf dus € 646,25. Deze bedragen zijn door een eenmalige korting op de premie gelijk aan 2020.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken of minder moet gaan werken omdat u voor 35% of meer arbeidsongeschikt bent verklaard, bouwt u toch pensioen op bij het PNB voor het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen.