Als u overlijdt, heeft het PNB een inkomen geregeld voor uw eventuele partner en kind(eren). 

Moet er iets worden doorgegeven?

Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Mocht u overlijden, dan geeft de gemeente dat door aan het PNB. Woont u in het buitenland als u overlijdt, dan dienen uw nabestaanden uw overlijden te melden bij het pensioenfonds. Zij regelen dat door een brief te sturen naar het fonds.

Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Uw partner heeft recht op partnerpensioen van het PNB. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen.

Uw partner en kinderen kunnen verder recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (AnwUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.) van de overheid. De voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw nabestaanden?

Het bedrag aan partner- en wezenpensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)Dit Uniform Pensioen Overzicht is uw persoonlijke pensioenoverzicht dat het pensioenfonds jaarlijks aan u ter beschikking stelt in Mijn Pensioencijfers. Het overzicht is gebaseerd op een formaat dat alle pensioenuitvoerders in Nederland moeten toepassen. Op deze manier zijn de overzichten eenvoudig vergelijkbaar ingeval u bij meerdere pensioenuitvoerders pensioen heeft opgebouwd.. Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van het PNB. Bij Mijn Pensioencijfers kunt u uw pensioenoverzicht online bekijken.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan.