Heeft uw partner zelf genoeg pensioen? Dan is het voor u wellicht interessant om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Als u een partner hebt, moet hij of zij wel hiermee instemmen. Deze keuze kunt u alleen maken als u met pensioen gaat, daarna niet meer.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u hiervoor kiest, ontvangt u meer ouderdomspensioen of kunt u een hoger vervroegd ouderdomspensioen bereiken. Uw partner krijgt dan een lager of zelfs geen partnerpensioen als u overlijdt.

Wat moet u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij het PNB. Geef daarna uw keuze door aan het PNB. Dit doet u met het keuzeformulier dat u ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan. Dit formulier staat ook bij Mijn Pensioencijfers.

Wat kunt u nog meer kiezen?