Door inflatie en prijsstijgingen wordt het pensioen minder waard. Het PNB probeert daarom elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zoveel mogelijk zijn waarde behoudt en wordt uitgedrukt in een percentage.

Behoudt uw pensioen zijn waarde?

Wij beoordelen elk jaar of wij uw pensioen kunnen verhogen. Een verhoging van het pensioen kan alleen als ons fonds daar genoeg geld voor heeft. Dat is op dit moment zo. Daarom verwachten wij dat uw pensioen in de komende jaren kan worden verhoogd. Per jaar beoordelen wij of een verhoging mogelijk is en hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd.

Ons fonds staat er goed voor. Dat betekent dat wij komende 5 jaar geen verlaging van uw pensioen verwachten. Een verlaging van uw pensioen gebeurt alleen als ons fonds er financieel slecht voor staat. 

Voorwaardelijkheidsverklaring

Het PNB probeert uw pensioen ieder jaar te verhogen zodat het pensioen zijn koopkracht behoudt. Als er een verhoging mogelijk is, wordt die afgeleid van de gemengde index voor de verhoging van het pensioenopbouwbedrag. De gemengde index is de gemiddelde stijging van prijzen en lonen.

Per 1 januari 2024 is uw pensioen verhoogd met 3,79%.

  Dat is de verhoging per Verhoging Gemengde index Gemiste verhoging
2023 1 januari 2024 3,79% 3,79%  
2022 1 januari 2023 8,60% 8,60%  
2021 1 januari 2022 2,06% 2,06%  
2020 1 januari 2021 1,68% 1,68%  
2019 1 januari 2020 2,10% 2,10%  
2018 1 januari 2019 1,80% 1,80%  
2017 1 januari 2018 1,50% 1,50%  
2016 1 januari 2017 0,90% 0,90%  
2015 1 januari 2016 1,00% 1,00%  
2014 1 januari 2015 0,90% 0,90%  
2013 1 januari 2014 1,30% 1,30%  
2012 1 januari 2013 2,10% 2,10%  
2011 1 januari 2012 1,90% 1,90%  

Wilt u zien hoeveel pensioen u nu hebt opgebouwd? Log dan in op deze website of ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Denk aan uw DigiD-inloggegevens.