Risicomanagement

Het beheer van de pensioenen, de uitvoering en de financiering van de pensioenen brengen risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk dat het bestuur een goed beeld heeft van deze risico’s en een plan heeft om deze risico’s in de hand te houden. Dat is het risicomanagement.

Het bestuur van het PNB inventariseert jaarlijks de risico’s om zo:

  • zicht te hebben op eventuele andere risico’s
  • te weten hoe  risico’s te vermijden of te beheersen
  • te weten welke maatregelen nodig zijn, en
  • richtlijnen te kunnen geven voor het in de gaten houden van de risico’s.

Meer informatie over de keuzes die het bestuur maakt en hoeveel kosten er zijn, kunt u lezen in het jaarverslag. U vindt het jaarverslag op de documentenpagina van deze website .  

Welke risico’s zijn er?

De risico’s zijn grofweg te verdelen in twee categorieën:

  • niet-financiële en
  • financiële risico’s.

Bij niet-financiële risico’s gaat het onder meer om risico’s die het fonds loopt, doordat het werkzaamheden uitbesteedt. Het bestuur blijft namelijk verantwoordelijk voor hoe de uitbestede taken worden uitgevoerd. Denk daarbij aan de administratie en het vermogensbeheer. Een ander voorbeeld zijn juridische risico’s. Een deelnemer of toezichthouder kan een pensioenfonds voor de rechter dagen.

Bij financiële risico’s gaat het onder meer om risico’s die het fonds loopt als het niet meer kan voldoen aan zijn verplichtingen. We lichten een belangrijk financieel risico eruit om te illustreren hoe het in de praktijk werkt: het beleggingsrisico.