Wilt u meer pensioen regelen voor uw partner? Bijvoorbeeld omdat uw partner niet genoeg eigen pensioen heeft? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen gebruiken om extra partnerpensioen voor uw partner te regelen. Hiervoor geldt wel een maximum. Het partnerpensioen mag nooit meer bedragen dan 70% van het ouderdomspensioen dat over blijft. U kunt deze keuze maken als uw deelnemerschap aan het PNB eindigt of als u met pensioen gaat. Deze keuze kunt u daarna niet meer aanpassen.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u hiervoor kiest, ontvangt u minder ouderdomspensioen. Uw partner krijgt extra partnerpensioen als u overlijdt.

Wat moet u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij het PNB. Geef daarna uw keuze door. Dit doet u met het keuzeformulier dat u ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat of wanneer uw deelnemerschap eindigt. Dit formulier staat ook bij Mijn Pensioencijfers.

Wat kunt u nog meer kiezen?