Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat iemand ontvangt vanaf het moment dat hij of zij stopt met werken, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. U krijgt straks pensioen:

 1. van de overheid
 2. van één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars
 3. van een bank of verzekeraar als u zelf bijspaart voor extra pensioen.

Deze website gaat over het aanvullend pensioen dat u opbouwt bij het PNB. Hieronder vindt u het volledige plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. Overheid

Als iemand geen arbeid meer verricht, ontvangt hij of zij in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland bij wet geregeld dat mensen meestal een uitkering krijgen:

 • wanneer ze met pensioen gaan
 • wanneer ze arbeidsongeschiktheid raken, of
 • wanneer hun partner overlijdt.

De wettelijke uitkeringen zijn:

 • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.
 • WIA Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. (opvolger van de WAOAfkorting voor Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.)
 • Anw Uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.

Voor deze uitkeringen gelden voorwaarden. Meer informatie staat op de websites van de Sociale Verzekeringsbank en het UWV.

2. Pensioenfonds of -verzekeraar

Aanvullend op uw AOW-uitkering bouwt u pensioen op bij het PNB. Als u met pensioen gaat, ontvangt u daarom een aanvullend pensioen van het pensioenfonds.

3. Bank of verzekeraar

U kunt zelf zorgen voor een aanvulling op uw pensioen. Hierbij gelden wel bepaalde grenzen die de overheid heeft gesteld.
U kunt uw pensioen aanvullen door:

 • extra te sparen
 • te beleggen of
 • een aanvullende verzekering af te sluiten bij een bank of een verzekeraar.

Wat u kiest, hangt af van uw financiële situatie en van uw wensen voor later.