U stopt met werken en gaat met pensioen. U bouwt dan geen pensioen meer op bij het PNB.
Voor gehuwde diakens geldt hier een afwijkende regel. Het ingaan van uw ouderdomspensioen staat namelijk los van uw arbeidssituatie. De maandelijkse uitbetaling van uw pensioen gaat uiterlijk in op uw 67ste, ook als u besluit om langer door te functioneren.

Wat is er geregeld?

  • U ontvangt elke maand ouderdomspensioen van het PNB.
  • Vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt u elke maand een AOWAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.-uitkering van de overheid. De wettelijke AOW-leeftijd is maximaal 67 jaar tot en met 2024. Bekijk wanneer u AOW krijgt op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Als u zelf hebt bijgespaard voor extra pensioen, bijvoorbeeld via een lijfrentepolis, krijgt u ook een uitkering van de bank of verzekeraar waar u dit hebt geregeld.

Wat betekent dit voor uw partner- en wezenpensioen?

Bent u getrouwd voordat u met pensioen ging? Dan houdt uw partner recht op partnerpensioen als u overlijdt.

Gaat u na uw pensioen trouwen? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen van het PNB na uw overlijden.

Hebt u kinderen onder de 21? Zij houden recht op wezenpensioen als u komt te overlijden.

Klein pensioen?

Is uw pensioen lager dan € 592,51 (2024) bruto per jaar? Wij kunnen dan binnen 6 maanden na de ingang van uw pensioen voorstellen om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U kunt zelf bepalen of u hiermee akkoord gaat. Er zijn voor- en nadelen:

Voordeel

U krijgt de waarde van uw pensioen bij ons fonds in één afkoopsom op uw bankrekening gestort. Dit kan gunstig zijn als u het geld nu hard nodig hebt of als u verwacht niet lang te leven.

Nadelen

  • U krijgt straks geen maandelijkse uitkeringen van ons fonds.
  • Het partnerpensioen voor uw eventuele (ex-) partner vervalt. Uw (ex-) partner ontvangt daardoor geen uitkering mocht u komen te overlijden.
  • Het kan zijn dat u door de afkoopsom andere inkomsten misloopt. Ontvangt u bijvoorbeeld een uitkering en/of een toeslag van de Belastingdienst, dan kan deze verlaagd worden. Wij raden u aan dit na te vragen bij de instantie die de uitkering of toeslag uitkeert. Wij weten dat niet.