Het PNB regelt een uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. Dit wordt ook wel het partnerpensioen genoemd. Uw partner ontvangt dit pensioen totdat hij of zij overlijdt. Mocht uw partner een eigen inkomen hebben, dan heeft dat geen invloed op de hoogte van het partnerpensioen van het PNB.

Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als u getrouwd bent.
Bij Mijn Pensioencijfers kunt u zien hoeveel pensioen er is geregeld voor uw partner. 

Andere soorten pensioen 

Voor u

Voor uw (ex-) partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bijzonder partnerpensioen  
  Anw-hiaatpensioen