Het PNB voert uw pensioenregeling uit en legt de afspraken uit de regeling vast in een pensioenreglement. In dit reglement vindt u onder meer informatie over: 

  • voor wie het reglement geldt
  • de soorten pensioen die er zijn voor u en uw eventuele partner en kinderen
  • de aanpassing van uw pensioen aan uw wensen, en
  • hoe uw pensioen zijn waarde behoudt.

Welke regeling geldt voor u?

Het fonds heeft 2 pensioenregelingen. Welke regeling geldt voor u? Zie daarvoor dit schema.