Beleggingsbeleid

Het PNB streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen te regelen voor de belanghebbenden van het pensioenfonds. Dat doet het fonds door de beschikbare middelen te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe het fonds belegt, staat in de Richtlijnen vermogensbeheer.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet beleggen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen en/of te verhogen. De pensioenen zouden veel lager uitvallen of de deelnemers zouden meer pensioenpremie moeten betalen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur van het PNB beslist elk jaar over hoe belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. Dit wordt vastgelegd in de Handleiding Vermogensbeheer. Het bestuur betrekt hierbij diverse studies en adviezen van interne en externe adviseurs. Daarna voert vermogensbeheerder Nationale Nederlanden Investment Partners (NN IP) het beleggingsbeleid uit volgens dit plan. NN IP is een professionele vermogensbeheerder die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend in de beleggingswereld.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten. Hoe dat gebeurt, staat op de pagina Risicomanagement.

Rendement

Ons fonds boekt elk jaar rendement met beleggen. Dit rendement wisselt per jaar. In 2022 bedroeg het rendement (op basis van total return) -18,2%. Het jaar daarvoor was dit 4,5%.