Als u lang ziek bent, kan dit eindigen in arbeidsongeschiktheid. Dat kan ook gevolgen hebben voor uw honorarium en uw pensioen.

1. U bent ziek

Het eerste jaar dat u ziek bent, ontvangt u gewoon uw honorarium van uw kerkelijke instelling. Hierover bouwt u pensioen op. 

2. U bent volledig en blijvend arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Priesters en ongehuwde diakens zijn geen ‘werknemers’. Daardoor komt u bij blijvende arbeidsongeschiktheid niet in aanmerking voor een overheidsuitkering op basis van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het PNB heeft daarom een apart arbeidsongeschiktheidspensioen in het leven geroepen. U kunt hiervoor in aanmerking komen als u 1 jaar onafgebroken ziek bent.

U hebt recht op een volledig arbeidsongeschiktheidspensioen als is vastgesteld dat u meer dan 80% arbeidsongeschikt bent. Het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt als uw ouderdomspensioen ingaat.

Pensioen voor later

Tijdens uw arbeidsongeschiktheid blijft u ouderdomspensioen opbouwen bij het fonds. U hoeft voor dit pensioen geen premie te betalen. Vanaf uw 67ste ontvangt u ouderdomspensioen van het PNB.

Verplichting

Bij arbeidsongeschiktheid bent u verplicht om alles eraan te doen om zo snel mogelijk uw werk (gedeeltelijk) te kunnen hervatten, bijvoorbeeld door ander werk te aanvaarden dat u met uw beperkingen kunt uitvoeren, eventueel via (bij)scholing. Dit alles gebeurt in overleg met uw bedrijfsarts en uw bisschop.

Wat moet u doen?

U vraagt in overleg met uw kerkelijke instelling en uw bisdom een arbeidsongeschiktheidspensioen aan bij het pensioenfonds. Dat doet u door de vragenlijsten Medische informatie en Werk en opleiding in te vullen en naar het fonds te sturen. 

Hoeveel krijgt u?

Het bedrag dat u aan arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van het PNB. Bij Mijn Pensioencijfers kunt u uw pensioenoverzicht online bekijken.

3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Priesters en ongehuwde diakens zijn geen ‘werknemers’. Daardoor komt u bij blijvende arbeidsongeschiktheid niet in aanmerking voor een overheidsuitkering op basis van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het pensioenfonds heeft daarom een apart arbeidsongeschiktheidspensioen in het leven geroepen. U kunt hiervoor in aanmerking komen als u 1 jaar onafgebroken ziek bent. 

U hebt recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen als is vastgesteld dat u meer dan 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt bent. U ontvangt dan een pensioen voor het deel waarvoor u arbeidsongeschikt bent verklaard. Meer informatie hierover vindt u in het pensioenreglement.
Het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt als uw arbeidsongeschiktheid eindigt of als uw ouderdomspensioen ingaat.

Pensioen voor later

U blijft ouderdomspensioen opbouwen bij het PNB. U hoeft voor dit pensioen geen premie te betalen. Het fonds betaalt het deel van de premie waarvoor u arbeidsongeschikt bent verklaard. Uw kerkelijke instelling betaalt het deel van de premie waar arbeid tegenover staat. Vanaf uw 67ste ontvangt u ouderdomspensioen van het pensioenfonds. 

Verplichting

Bij arbeidsongeschiktheid bent u verplicht om alles eraan te doen om zo snel mogelijk uw werk (gedeeltelijk) te kunnen hervatten, bijvoorbeeld door ander werk te aanvaarden dat u met uw beperkingen kunt uitvoeren, eventueel via (bij)scholing. Dit alles gebeurt in overleg met uw bedrijfsarts en uw bisschop.

Wat moet u doen? 

U vraagt in overleg met uw kerkelijke instelling en uw bisdom een arbeidsongeschiktheidspensioen aan bij het pensioenfonds. Dat doet u door de vragenlijsten Medische informatie en Werk en opleiding in te vullen en naar het fonds te sturen. 

Hoeveel krijgt u?

Het bedrag dat u aan arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van het PNB. Bij Mijn Pensioencijfers kunt u uw pensioenoverzicht online bekijken.