Uniform Pensioenoverzicht

Terug naar het overzicht
 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij het PNB. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat u tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij het PNB. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht dat volgend jaar komt.

  Verder vindt u in ieder geval de volgende informatie terug in het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over de risico's waarmee ons fonds te maken heeft
  • factor A voor uw belastingaangifte
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • actieve deelnemers ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers
  • ook pensioengerechtigden ontvangen dit overzicht elk jaar  
  • oud-deelnemers die hun pensioen bij het PNB hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar tot hun pensioenleeftijd.
 • Waarom ontvangt u het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL verzorgt namens het PNB de administratie van uw pensioenregeling. Dat is ook de reden dat u uw pensioenoverzicht van AZL ontvangt.

 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Als u wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op uw pensioen van het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die u door wilt geven? Neem dan contact op met uw bisdom.

 • Zijn uw gegevens gewijzigd?

  U ontvangt één keer per jaar een nieuw pensioenoverzicht. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in het pensioenoverzicht dat u volgend jaar ontvangt.

 • Waarom staat er geen partner op uw pensioenoverzicht?

  Als u overlijdt, kijkt het fonds in de gemeentelijke basisadministratie of u getrouwd was.

 • Wat heeft uw partner aan het pensioenoverzicht?

  Stel dat u overlijdt, dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen van het PNB. In het Uniform Pensioenoverzicht staat hoe hoog dat bedrag is, bruto per jaar. U kunt samen bekijken of dat genoeg is. Als u dat nodig vindt, kunt u een extra verzekering sluiten bij een bank of verzekeraar. 

 • Wat is een uitkeringsovereenkomst?

  Uw pensioen is verzekerd op basis van een uitkeringsovereenkomst. Dit houdt in dat de hoogte van het pensioen dat u straks krijgt uitgekeerd, vooraf wordt gegarandeerd. U bent dus niet afhankelijk van de rentestand en de tarieven die gelden op uw pensioendatum.

 • In welke termijnen worden de bedragen op het pensioenoverzicht uitgekeerd?

  De bedragen op het pensioenoverzicht zijn brutobedragen per jaar. Het PNB betaalt straks uw pensioen elke maand netto uit, net als u gewend bent bij uw honorarium.

 • Hoe weet u wat u straks netto ontvangt?

  Op uw verzoek kan het PNB zo’n 6 maanden voordat u met pensioen gaat een bruto/netto berekening voor u maken.

 • Waarom staat de AOW-uitkering niet op uw pensioenoverzicht?

  De AOW-uitkering staat niet vermeld op uw pensioenoverzicht, omdat de hoogte van uw AOW-uitkering afhangt van uw persoonlijke omstandigheden. Het gaat er dan met name om hoeveel jaren u in Nederland hebt gewoond of gewerkt voordat uw AOW-uitkering ingaat. Het PNB heeft hiervan geen registratie bijgehouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wel. De SVB regelt de uitkering van het AOW-pensioen namens de overheid. Voor meer informatie over uw AOW-uitkering kijkt u op www.svb.nl.

 • Hoe behoudt uw pensioen zijn waarde?

  De prijzen stijgen met de jaren. U kunt voor hetzelfde geld straks minder kopen dan nu. Als de hoogte van uw pensioen altijd gelijk zou blijven, dan zou dit als gevolg hebben dat uw pensioen minder waard wordt. Om dit te voorkomen, probeert het fonds elk jaar uw pensioen te verhogen. Deze verhoging is voorwaardelijk. U leest meer over de eventuele verhoging van uw pensioen op de pagina Verhoging pensioen op deze website bij de doelgroep waaronder u valt.

 • Staat er iets op het pensioenoverzicht dat nodig is voor de belasting?

  Doet u aangifte voor de inkomstenbelasting, dan kan het zijn dat u in de aangifte moet opnemen hoeveel uw pensioen in een jaar is gegroeid. Dat is de zogenaamde factor A. U vindt dit gegeven elk jaar op het pensioenoverzicht.

 • Wat betekent factor A?

  Factor A is een formele naam voor de toename van uw pensioen in een kalenderjaar. Het bedrag factor A is belangrijk als u nog niet met pensioen bent en zelf bijspaart voor extra pensioen.
  Factor A geeft de fiscale ruimte voor het bijsparen aan. Dit bedrag gebruikt u bij uw belastingaangifte. U moet voor uw aangifte van bijvoorbeeld 2016 de factor A van 2015 gebruiken. U leest meer over de factor A in de toelichting op de laatste bladzijde van uw pensioenoverzicht.

 • Moet u het pensioenoverzicht bewaren?

  U moet het overzicht niet bewaren; u bent het niet verplicht. Het PNB raadt het u echter wel aan. U behoudt dan namelijk alle gegevens die voor de opbouw van uw pensioen belangrijk zijn. Mocht u ooit vermoeden dat iets niet in orde is met betrekking tot uw pensioen, dan kunt u dat nagaan aan de hand van de pensioenoverzichten. Bent u uw pensioenoverzicht kwijt? Ga naar Mijn Pensioencijfers. Daar kunt u uw pensioenoverzicht downloaden.

 • Als er niets verandert, hoe ziet uw pensioen er dan straks uit?

  Dat kunnen wij niet zeggen. De kans is heel klein dat er tussen nu en uw pensioendatum niets verandert in uw werk- of privésituatie of bij ons pensioenfonds. Daarnaast kan de overheid regels aanpassen, waardoor uw pensioen anders uitpakt. Ook de economie speelt een belangrijke rol. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u een inschatting zien van hoeveel pensioen u straks zou kunnen hebben. Dat is een voorspelling op basis van de gegevens die nu bekend zijn. Dit geeft u een indruk van wat u ongeveer kunt verwachten. Het bedrag dat u daar ziet, is geen toezegging. 

 • Waar is het pensioen voor uw ex-partner?

  Bent u gescheiden, hebt u uw pensioen gedeeld met uw ex-partner en hebt hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor uw ex-partner afgetrokken van uw opgebouwde pensioen. Daardoor is uw pensioen lager.

 • Waarom zie ik op het UPO een arbeidsongeschiktheidspensioen, maar niet op www.mijnpensioenoverzicht.nl?

  Als u arbeidsongeschikt raakt, hebt u onder voorwaarden recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Let op: dit verschilt al naar gelang u priester/ongehuwd diaken, pastoraal werker/gehuwd diaken of huishoudelijk personeel bent. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op uw WIA-uitkering van de overheid. Op uw UPO ziet u op hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen u recht hebt. Als u inlogt in Mijn Pensioencijfers, vindt u dit pensioen ook terug. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een zogeheten risicoverzekering. Het wordt daarom niet getoond op www.mijnpensioenoverzicht.nl