Beleggingscommissie

Uw pensioengeld wordt belegd, omdat dit de beste garantie biedt dat het fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het PNB belegt in aandelen en obligaties. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt.

De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. Vermogensbeheerder NN IP voert het beleggingsbeleid uit. De beleggingscommissie controleert of deze vermogensbeheerder zich aan de afspraken houdt en controleert welke resultaten worden geboekt. De beleggingscommissie wordt ondersteund door een externe adviseur van CVP Advies.

Samenstelling

De beleggingscommissie bestaat uit een aantal financiële deskundigen:

Naam

Functie

H.J.W.M. Peters voorzitter/uitvoerend bestuurder
J.L.M. van Susante toehoorder, namens het bestuur
R.A.H. van der Meer extern lid
Mw. S. Jongen extern lid
Mw. A.H. van Vuren  extern lid