Jaarlijkse kerncijfers


Hieronder vindt u een overzicht van de kerncijfers van het PNB. Het fonds publiceert deze cijfers één keer per jaar in het jaarverslag.

 

2018

2017

2016

2015

2014

Aantallen

     

 

 

Actieve deelnemers

836

861

892

906

971  

Slapers

615

620

621

633

641 

Pensioengerechtigden

1.651

1.693

1.723

1.763

1.766 

Totaal

3.102

3.174

3.236

3.302

3.378  

2018

2017

2016

2015

2014

Financiële gegevens 

(in duizenden euro)

       

 

Beleggingen voor risico pensioenfonds

       

 

Totaal belegd vermogen

503.825

513.903

496.983

466.079

471.458 

Beleggingsopbrengsten

577

23.423

42.467

4.588

82.245 

Beleggingsrendementen
(op basis van total return)

0,2%

4,9%

9,3%

1,1%

20,8%

Reserves

       

 

Algemene reserve

117.577

136.821

118.768

98.834

115.395 

Technische voorzieningen

       

 

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds 

390.753

381.092

385.147

372.588

361.919 

Premiebijdragen voor risico pensioenfonds 

7.702

7.338

7.040

6.117

6.082 

Pensioenuitkeringen 

-16.068

-15.833

-16.155

-16.197

-16.200 

Dekkingsgraad (ultimo jaar)

       

 

Op basis van RTS  

130,1%

135,9%

130,8%

126,5%

127,4% 

Beleidsdekkingsgraad 

137,2%

135,9%

125,3%

129,4%

128,8% 

Vereiste FTK (o.b.v. feitelijke mix) 

113,5%

115,5%

114,0%

113,8%

111,2% 

Vereiste FTK (o.b.v. strategische mix) 

114,3%

114,0%

113,3%

113,0%

111,8% 

Op grond van ongemiddelde rentecurve 

128,9%

134,7%

128,4%

124,4%

123,8% 

Rekenrente 

1,3%

1,4%

1,2%

1,6%

1,7%