Jaarlijkse kerncijfers


Hieronder vindt u een overzicht van de kerncijfers van het PNB. Het fonds publiceert deze cijfers één keer per jaar in het jaarverslag. U vindt het jaarverslag op de documentenpagina van deze website.

 

2019

2018

2017

2016

2015

Aantallen

       

 

Actieve deelnemers

806

836

861

892

906

Slapers

604

615

620

621

633

Pensioengerechtigden

1.616

1.651

1.693

1.723

1.763

Totaal

3.026

3.102

3.174

3.236

3.302 

2019

2018

2017

2016

2015

Financiële gegevens 

(in duizenden euro)

         

Beleggingen voor risico pensioenfonds

         

Totaal belegd vermogen

572.522

503.825

513.903

496.983

466.079

Beleggingsopbrengsten

77.789

577

23.423

42.467

4.588

Beleggingsrendementen
(op basis van total return)

15,6%

0,2%

4,9%

9,3%

1,1%

Reserves

         

Algemene reserve

139.579

117.577

136.821

118.768

98.834

Technische voorzieningen

         

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds 

436.657

390.753

381.092

385.147

372.588

Premiebijdragen voor risico pensioenfonds 

7.335

7.702

7.338

7.040

6.117

Pensioenuitkeringen 

-16.279

-16.068

-15.833

-16.155

-16.197

Dekkingsgraad (ultimo jaar)

         

Op basis van RTS  

132,0%

130,1%

135,9%

130,8%

126,5%

Beleidsdekkingsgraad 

132,1%

137,2%

135,9%

125,3%

129,4%

Vereiste FTK (o.b.v. feitelijke mix) 

114,8%

113,5%

115,5%

114,0%

113,8%

Vereiste FTK (o.b.v. strategische mix) 

114,8%

114,3%

114,0%

113,3%

113,0%

Op grond van ongemiddelde rentecurve 

129,7%

128,9%

134,7%

128,4%

124,4%

Rekenrente 

0,6%

1,3%

1,4%

1,2%

1,6%