Jaarlijkse kerncijfers


Hieronder vindt u een overzicht van de kerncijfers van het PNB. Het fonds publiceert deze cijfers één keer per jaar in het jaarverslag. U vindt het jaarverslag op de documentenpagina van deze website.

 

2020

2019

2018

2017

2016

Aantallen

         

Actieve deelnemers

735

806

836

861

892

Slapers

606

604

615

620

621

Pensioengerechtigden

1.608

1.616

1.651

1.693

1.723

Totaal

2.949

3.026

3.102

3.174

3.236 

2020

2019

2018

2017

2016

Financiële gegevens 

(in duizenden euro)

         

Beleggingen voor risico pensioenfonds

         

Totaal belegd vermogen

619.659

572.522

503.825

513.903

496.983

Beleggingsopbrengsten

57.661

77.789

577

23.423

42.467

Beleggingsrendementen
(op basis van total return)

10,3%

15,6%

0,2%

4,9%

9,3%

Reserves

         

Algemene reserve

160.333

139.579

117.577

136.821

118.768

Technische voorzieningen

         

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds 

463.277

436.657

390.753

381.092

385.147

Premiebijdragen voor risico pensioenfonds 

7.799

7.335

7.702

7.338

7.040

Pensioenuitkeringen 

-16.839

-16.279

-16.068

-15.833

-16.155

Dekkingsgraad (ultimo jaar)

         

Op basis van RTS  

134,6%

132,0%

130,1%

135,9%

130,8%

Beleidsdekkingsgraad 

129,1%

132,1%

137,2%

135,9%

125,3%

Vereiste FTK (o.b.v. feitelijke mix) 

114,8%

114,8%

113,5%

115,5%

114,0%

Vereiste FTK (o.b.v. strategische mix) 

115,5%

114,8%

114,3%

114,0%

113,3%

Op grond van ongemiddelde rentecurve 

131,6%

129,7%

128,9%

134,7%

128,4%

Rekenrente 

0,04%

0,6%

1,3%

1,4%

1,2%