Jaarlijkse kerncijfers


Hieronder vindt u een overzicht van de kerncijfers van het PNB. Het fonds publiceert deze cijfers één keer per jaar in het jaarverslag.

 

2017

2016

2015

2014

2013

Aantallen

   

 

 

 

Actieve deelnemers

861

892

906

971  

1.008 

Slapers

620

621

633

641 

635 

Pensioengerechtigden

1.693

1.723

1.763

1.766 

1.828 

Totaal

3.174

3.236

3.302

3.378 

3.471  

2017

2016

2015

2014

2013

Financiële gegevens 

(in duizenden euro)

     

 

 

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

 

 

Totaal belegd vermogen

513.903

496.983

466.079

471.458 

395.453 

Beleggingsopbrengsten

23.423

42.467

4.588

82.245 

11.238 

Beleggingsrendementen
(op basis van total return)

4,9%

9,3%

1,1%

20,8%

3,0% 

Reserves

     

 

 

Algemene reserve

136.821

118.768

98.834

115.395 

82.820 

Technische voorzieningen

     

 

 

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds 

381.092

385.147

372.588

361.919 

322.739 

Premiebijdragen voor risico pensioenfonds 

7.338

7.040

6.117

6.082 

6.864 

Pensioenuitkeringen 

-15.833

-16.155

-16.197

-16.200 

-16.286 

Dekkingsgraad (ultimo jaar)

     

 

 

Op basis van RTS  

135,9%

130,8%

126,5%

127,4% 

125,7% 

Beleidsdekkingsgraad 

135,9%

125,3%

129,4%

128,8% 

 

Vereiste FTK (o.b.v. feitelijke mix) 

115,5%

114,0%

113,8%

111,2% 

112,5% 

Vereiste FTK (o.b.v. strategische mix) 

114,0%

113,3%

113,0%

111,8% 

112,8% 

Op grond van ongemiddelde rentecurve 

134,7%

128,4%

124,4%

123,8% 

125,1% 

Rekenrente 

1,4%

1,2%

1,6%

1,7% 

2,6%