Kwartaalcijfers


Hieronder vindt u een overzicht van de kerncijfers die het PNB elk kwartaal publiceert.

 

2022Q1

2021Q4

2021Q3

2021Q2

2021Q1

Totaal belegd vermogen (in duizenden euro)

606.547 642.453 621.687 622.314 610.502

Kwartaalrendement beleggingen voor risico fonds

-4,4%

3%

0,7%

2,3% -1,6%

Dekkingsgraad

         

Vereiste dekkingsgraad (o.b.v. strategische mix)

115,8% 115,5% 116,4% 116,4% 116%