Kwartaalcijfers


Hieronder vindt u een overzicht van de kerncijfers die het PNB elk kwartaal publiceert.

 

2021Q2

2021Q1

2020Q4

2020Q3

2020Q2

Totaal belegd vermogen (in duizenden euro)

622.314 610.502 623.956 602.528 588.003

Kwartaalrendement beleggingen voor risico fonds

2,3% -1,6% 4% 3% 7,3%

Dekkingsgraad

         

Vereiste dekkingsgraad (o.b.v. strategische mix)

116,4% 116% 115,5% 114,5% 114,5%