Kwartaalcijfers


Hieronder vindt u een overzicht van de kerncijfers die het PNB elk kwartaal publiceert. 

 

2018Q4

2018Q3

2018Q2

2018Q1

Beleggingen voor risico pensioenfonds

   

Totaal belegd vermogen (in duizenden euro)

507.817 524.761 521.925 513.653

Kwartaalrendement beleggingen voor risico fonds

-2.6% 1% 2,17% -0,32%

Dekkingsgraad

       

Vereiste dekkingsgraad (o.b.v. strategische mix) 

114,3% 114,8% 114,2% 114,0%