Kwartaalcijfers


Hieronder vindt u een overzicht van de kerncijfers die het PNB elk kwartaal publiceert.

 

2019Q2

2019Q1

2018Q4

2018Q3

2018Q2

Beleggingen voor risico pensioenfonds

 

Totaal belegd vermogen (in duizenden euro)

562.241 540.768 507.817 524.761 521.925

Kwartaalrendement beleggingen voor risico fonds

4,2% 7,1% -2.6% 1% 2,17%

Dekkingsgraad

         

Vereiste dekkingsgraad (o.b.v. strategische mix)

114,3% 114,3% 114,3% 114,8% 114,2%