Kwartaalcijfers


Hieronder vindt u een overzicht van de kerncijfers die het PNB elk kwartaal publiceert.

 

2020Q2

2020Q1

2019Q4

2019Q3

2019Q2

Totaal belegd vermogen (in duizenden euro)

588.003 550.075 576.690 586.465 562.241

Kwartaalrendement beleggingen voor risico fonds

7,3% - 4,1% -1,2% 4,8% 4,2%

Dekkingsgraad

         

Vereiste dekkingsgraad (o.b.v. strategische mix)

114,5% 114,1% 114,9% 114,3% 114,3%