Kwartaalcijfers


Hieronder vindt u een overzicht van de kerncijfers die het PNB elk kwartaal publiceert. 

         
 

2018Q3

2018Q2

2018Q1

2017Q4

Financiële gegevens 

(in duizenden euro)

       

Beleggingen voor risico pensioenfonds

       

Totaal belegd vermogen

524.761 521.925 513.653 518.148

Kwartaalrendement beleggingen voor risico fonds

1% 2,17% -0,32% 2,57%

Dekkingsgraad

       

Vereiste dekkingsgraad (o.b.v. strategische mix) 

114,8% 114,2% 114,0% 114,0%