Auditcommissie

De auditcommissie ondersteunt de niet-uitvoerende bestuurders bij het toezicht op de risicobeheersing, het beleggingsbeleid en de financiële informatieverstrekking door het fonds. De niet-uitvoerende bestuurders leggen verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het gevoerde toezicht.

Samenstelling

De auditcommissie bestaat uit 2 externe experts:

Naam

J.S.A. van Scheijndel 

R.J.A. Verberne