Commissie Voorlichting en Communicatie

Het PNB wil u duidelijke en begrijpelijke informatie geven over uw pensioen. Daarom heeft het bestuur de Commissie Voorlichting en Communicatie ingesteld.

Deze commissie houdt zich bezig met:

  • de uitvoering van het communicatieplan dat het bestuur heeft vastgesteld
  • het maken van voorlichtingsmateriaal, en
  • het onderhouden van contacten met de bisdomsecretariaten en contactpersonen bij de bisdommen.

Samenstelling

De Commissie Voorlichting en Communicatie bestaat uit de volgende leden:

Naam

Namens

M.J.M.W. Vuylsteke Voorzitter / uitvoerend bestuur
R.C.A. Polet lid namens het verantwoordingsorgaan
Mw. I.V.M. Jansen-Werkhoven lid namens het verantwoordingsorgaan