Verantwoordingsorgaan

Wat doet het Verantwoordingsorgaan?

Verantwoordingsorgaan & Bestuur

Het bestuur van het PNB legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert onder meer of het bestuur:

  • goede beleidskeuzen heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd
  • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd, en
  • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen.

Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag. U vindt het jaarverslag op de documentenpagina van deze website.

Het Verantwoordingsorgaan kan ook advies uitbrengen aan het bestuur over een aantal onderwerpen. Deze onderwerpen staan in artikel 29 van de Statuten.

Verantwoordingsorgaan & achterban

Het Verantwoordingsorgaan wil graag weten wat er bij de achterban leeft. Wat vindt u belangrijk als het om uw pensioen gaat? Wat vindt u van het pensioenfonds en de manier waarop het fonds u informeert over relevante zaken? Zijn er zaken die u niet begrijpt, of waar u graag meer informatie over zou willen krijgen? Meld het bij het verantwoordingsorgaan! Via onderstaande lijst kunt u contact opnemen met een van de vertegenwoordigers van uw bisdom.

Samenstelling

Het bestuur heeft een verantwoordingsorgaan ingesteld dat bestaat uit 23 leden, afkomstig uit de zeven Nederlandse bisdommen. Zeven leden zijn vertegenwoordigers namens de (actieve) deelnemers van Reglement I en twee leden zijn vertegenwoordigers namens de (actieve) deelnemers van Reglement II. Daarnaast zijn er zeven vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden. Tot slot zijn er nog zeven leden die de bisdommen respectievelijk de Bisschoppenconferentie vertegenwoordigen.

De leden van het Verantwoordingsorgaan zijn:


Namens de deelnemers Reglement I

Naam

Bisdom

e-mailadres

J.J.C.M. van Os p.w. Utrecht josvanos6@kpnmail.nl
F.M. Verheije pr. Breda fmverheije@gmail.com
P.J.J. Stiekema pr. Groningen-Leeuwarden p.j.j.stiekema@gmail.com
R.C.A. Polet dia. Haarlem-Amsterdam r.polet@nicolaas-parochie.nl
Vacature ‘s-Hertogenbosch  
H.J. Bouman pr. Roermond deken@pancratiusheerlen.nl
B.S. Bosma pr. Rotterdam

pastoorbosma@gmail.com


Namens de deelnemers Reglement II:

Naam Bisdom e-mailadres
Mw. I.V.M. Jansen - Werkhoven   wenijansen@gmail.com
Vacature    


Namens de gepensioneerden: 

Naam

Bisdom

e-mailadres

G.F.M. Hoes dia. Utrecht geerthoes@hotmail.com
C.J.A.M. van Beek p.w. Breda casvanbeek48@gmail.com
G.J. Kerdijk p.w. Groningen-Leeuwarden georgekerdijk@gmail.com
J.C.J. de Wit Haarlem-Amsterdam jcjdewit@gmail.com 
N.H.J. Raaphorst p.w. ’s-Hertogenbosch nikoraaphorst@t-mobilethuis.nl
Mgr. H.J.G.M. Schnackers Roermond

hjgmschnackers@gmail.com

A.J. van Deelen pr. Rotterdam a.v.deelen@bisdomrotterdam.nl


Namens de werkgevers:

Naam

Bisdom

J.L.W.M. Zuijdwijk Utrecht
L.A. Blom Breda
Mw. H.M. Lulofs-Van Rijnberk Groningen-Leeuwarden
T.J. van der Steen Haarlem-Amsterdam
W.A. van de Molengraft ’s Hertogenbosch
Vacature Roermond
J.C.G.M. Bakker   Rotterdam


Namens de Bisschoppenconferentie:

Naam

Bisdom

Mgr. R.G.L.M. Mutsaerts  ’s Hertogenbosch

 

Regeling van Werkzaamheden

Het Verantwoordingsorgaan kent een Regeling van Werkzaamheden