Verantwoordingsorgaan

Wat doet het Verantwoordingsorgaan?

Verantwoordingsorgaan & Bestuur

Het bestuur van het PNB legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert onder meer of het bestuur:

  • goede beleidskeuzen heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd
  • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd, en
  • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen.

Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag. U vindt het jaarverslag op de documentenpagina van deze website.

Het Verantwoordingsorgaan kan ook advies uitbrengen aan het bestuur over een aantal onderwerpen. Deze onderwerpen staan in artikel 29 van de Statuten.

Verantwoordingsorgaan & achterban

Het Verantwoordingsorgaan wil graag weten wat er bij de achterban leeft. Wat vindt u belangrijk als het om uw pensioen gaat? Wat vindt u van het pensioenfonds en de manier waarop het fonds u informeert over relevante zaken? Zijn er zaken die u niet begrijpt, of waar u graag meer informatie over zou willen krijgen? Meld het bij het verantwoordingsorgaan! Via onderstaande lijst kunt u contact opnemen met een van de vertegenwoordigers van uw bisdom.

Samenstelling

Het bestuur heeft een Verantwoordingsorgaan ingesteld dat bestaat uit 22 leden. 7 leden worden benoemd door de Bisschoppenconferentie, 7 leden worden gekozen namens de actieve deelnemers, 7 namens de gepensioneerden en 1 lid wordt aangewezen door de Bisschoppenconferentie uit haar midden. Daarnaast is een adviseur namens het huishoudelijk personeel verbonden aan het Verantwoordingsorgaan.

De leden van het Verantwoordingsorgaan zijn:

Namens de deelnemers: 

Naam

Bisdom

e-mailadres

Drs. J.J.C.M. van Os p.w. Utrecht josvanos6@kpnmail.nl
Drs. F.M. Verheije pr. Breda fmverheije@gmail.com
P.J.J. Stiekema pr. Groningen-Leeuwarden p.j.j.stiekema@gmail.com
Drs. R.C.A. Polet dia. Haarlem-Amsterdam r.polet@nicolaas-parochie.nl
E. Wever  p.w. ‘s-Hertogenbosch embregtwever@gmail.com
H.J. Bouman MSc pr. Roermond deken@pancratiusheerlen.nl
B.S. Bosma pr. Rotterdam pastorbosma@gmail.com

Namens de pensioengerechtigden:

Naam

Bisdom

e-mailadres

G.F.M. Hoes dia. Utrecht geerthoes@hotmail.com
C.J.A.M. van Beek p.w. Breda casvanbeek48@gmail.com
Drs. G.J. Kerdijk p.w. Groningen-Leeuwarden georgekerdijk@gmail.com
C.G.M.B. Hulsebosch pr. Haarlem-Amsterdam c.hulsebosch@quicknet.nl
Drs. N.H.J. Raaphorst p.w. ’s-Hertogenbosch nikoraaphorst@t-mobilethuis.nl
Drs. H.J.L. Knubben pr. Roermond bertknubben@ziggo.nl
A.J. van Deelen pr. Rotterdam a.v.deelen@bisdomrotterdam.nl

Adviseur namens het huishoudelijk personeel:

Mw. I.V.M. Jansen - Werkhoven wenijansen@gmail.com

Namens de werkgevers:

Naam

Bisdom

Mr. J.L.W.M. Zuijdwijk Utrecht
Mw. A.M.C. Aarts    Breda
Mw. drs. M.L. Lulofs-Van Rijnberk Groningen-Leeuwarden
T.J. van der Steen Haarlem-Amsterdam
Mr. V.J.A.W.A. Peters ’s Hertogenbosch
Mr. drs. K.H.M. Donners RA   Roermond
Mr. J.C.G.M. Bakker   Rotterdam

Namens de Bisschoppenconferentie:

Naam

Bisdom

Mgr. mr. drs. Th. C. M. Hoogenboom pr. Utrecht

 

Regeling van Werkzaamheden

Het Verantwoordingsorgaan kent een Regeling van Werkzaamheden