Maatschappelijk verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen is belangrijk, maar onze pensioenregelingen zijn (nog) niet duurzaam

Het PNB is klein. Daardoor zijn onze mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord te beleggen beperkt. We doen wel al het nodige op dit gebied en onze ambities zijn groot. Dit ligt vast in ons MVB-Beleid.

We richten ons op de VN Global Compact

We beleggen bijvoorbeeld niet in:

 • bedrijven betrokken bij de productie van controversiële wapens (clustermunitie, anti-persoonsmijnen, chemische- en biologische- en nucleaire wapens)
 • bedrijven betrokken bij de productie van conventionele wapens
 • bedrijven die structureel principes schenden op het gebied van:
  • mensenrechten
  • arbeidsnormen
  • milieu en anti-corruptie
 • producenten van tabak
 • bedrijven betrokken bij thermische kolen mijnbouw
 • landen waartegen een wapenembargo geldt
 • (staats)bedrijven die sancties opgelegd gekregen hebben.

We laten ons inspireren door de katholieke sociale leer

Als R.K. kerkelijke instelling heeft het PNB speciaal aandacht voor de encycliek ‘Laudato Si’. Ons MVB-beleid sluit zoveel mogelijk aan bij de speerpunten Gerechtigdheid, Vrede en Behoud van de schepping.

Ons hoofddoel is pensioenen betalen tot ver in de toekomst

MVB maakt in de loop van de tijd niet uit voor het rendement. MVB kan zelfs meer opleveren. Daarvan zijn we overtuigd. In zoverre steunt het ons hoofddoel. Maar we zijn een heel klein pensioenfonds. Wat we willen op dit vlak kunnen we daardoor niet altijd helemaal waarmaken. We blijven hier wel doorlopend aan werken.

Onze vermogensbeheerders praten met bedrijven waarin we beleggen en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Zo zijn wij indirect betrokken bij deze bedrijven. Dit ligt vast in ons Betrokkenheidsbeleid en wij publiceren dit op de website. In lijn met de Europese Shareholder Right Directive II (SRDII).

Zijn beleggingen ongunstig voor mens, milieu en samenleving?

En hoe gaan we daar dan mee om? Hierover rapporteren we (nog) niet zoals dat zou kunnen volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze Europese regels gelden voor institutionele beleggers en dus ook voor ons pensioenfonds.

 • Wat zo’n rapportage gaat kosten is nog niet bekend. Dat is voor een klein pensioenfonds als het onze een groot nadeel.
 • We weten nog niet welke eisen er gelden voor zo’n rapportage. Zijn die regulatory technical standards (RTS) wel bekend, dan komen we hierop terug.

We zeggen niet dat onze pensioenregelingen duurzaam zijn

Het PNB wil zeker vooruit op MVB-vlak. Dat hebben we de laatste tijd ook laten zien. Maar volgens de SFDR zijn onze doelen op dit gebied niet precies genoeg. We kunnen hiermee geen duurzame ontwikkelingen of resultaten meten. We blijven hier aan werken. Op den duur willen we graag kunnen zeggen dat onze pensioenregelingen wel duurzaam zijn. In die zin dat de regelingen sociale en/of ecologische kenmerken promoten (artikel 8 SFDR). 

EU-criteria voor ecologisch duurzame activiteiten

Wij houden bij onze beleggingen formeel gezien op dit moment nog geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame activiteiten (zoals bedoeld in de EU Taxonomieverordening).

Ons MVB-beleid
Veelgestelde vragen over MVB