Commissie Jaarverslag

De Commissie Jaarverslag volgt de totstandkoming van het jaarverslag op detailniveau en stuurt bij waar nodig. De commissie beantwoordt diverse, meer technische vragen. Zo ontlast de commissie de finale besluitvorming in de bestuursvergaderingen waarin het jaarverslag aan bod komt.

Samenstelling

De Commissie Jaarverslag bestaat uit de volgende leden:

Naam

Namens

Drs. P.J. Vergroesen RA bestuur
Mr. Th. R. Kalb bestuur
Drs. J.J.C.M. van Os Verantwoordingsorgaan
Mr. drs. K.H.M. Donners RA Verantwoordingsorgaan