Commissie Jaarverslag

De Commissie Jaarverslag volgt de totstandkoming van het jaarverslag op detailniveau en stuurt bij waar nodig. De commissie beantwoordt diverse, meer technische vragen. Zo ontlast de commissie de finale besluitvorming in de bestuursvergaderingen waarin het jaarverslag aan bod komt.

Samenstelling

De Commissie Jaarverslag bestaat uit de volgende leden:

Naam

Namens

A.J.H.N. van de Wiel voorzitter/uitvoerend bestuur
Mw. H.M. Lulofs-van Rijnberk toehoorder namens het verantwoordingsorgaan
J.J.C.M. van Os toehoorder namens het verantwoordingsorgaan
T.J. van der Steen
toehoorder namens het verantwoordingsorgaan