Commissie Pensioen & Governance

De commissie Pensioen & Governance houdt zich in 2020 hoofdzakelijk bezig met de uitvoering van een zogenaamde nulmeting. Doelstelling van deze meting is om de belangrijkste fondsdocumenten, zoals statuten, pensioenreglementen en uitvoeringsovereenkomst op actualiteit te toetsen en onderlinge consistentie te bereiken. De taken en bevoegdheden van deze commissie zijn uitgewerkt in een afzonderlijk reglement.

Samenstelling

De commissie bestaat uit:

Naam

Functie

A.J.H.N. van de Wiel 

voorzitter/uitvoerend bestuur

Prof. M. Heemskerk 

externe deskundige

G. Wich

externe deskundige

G.A.D. van der Lubbe

externe deskundige