Het ingaan van uw ouderdomspensioen staat los van uw arbeidssituatie. De maandelijkse uitbetaling van uw pensioen gaat uiterlijk in op uw 67ste. Ook als u besluit om langer door te functioneren. U bouwt na uw 67ste geen pensioen meer op bij het PNB. 

Wat is er geregeld?

  • U ontvangt elke maand ouderdomspensioen van het fonds.
  • Vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt u elke maand een AOWAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.-uitkering van de overheid. De wettelijke AOW-leeftijd is maximaal 67 jaar tot en met 2024. Bekijk wanneer u AOW krijgt op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Als u zelf hebt bijgespaard voor extra pensioen, bijvoorbeeld via een lijfrentepolis, dan krijgt u ook een uitkering van de bank of verzekeraar waar u dit hebt geregeld.

Klein pensioen

Is uw pensioen lager dan € 520,35 (2022) bruto per jaar? Wij kunnen dan binnen 6 maanden na de ingang van uw pensioen voorstellen om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U kunt zelf bepalen of u hiermee akkoord gaat. Er zijn voor- en nadelen:

Voordeel

U krijgt de waarde van uw pensioen bij ons fonds in één afkoopsom op uw bankrekening gestort. Dit kan gunstig zijn als u het geld nu hard nodig hebt of als u verwacht niet lang te leven.

Nadelen

  • U krijgt straks geen maandelijkse uitkeringen van ons fonds.
  • Het partnerpensioen voor uw eventuele (ex-) partner vervalt. Uw (ex-) partner ontvangt daardoor geen uitkering mocht u komen te overlijden.
  • Het kan zijn dat u door de afkoopsom andere inkomsten misloopt. Ontvangt u bijvoorbeeld een uitkering en/of een toeslag van de Belastingdienst, dan kan deze verlaagd worden. Wij raden u aan dit na te vragen bij de instantie die de uitkering of toeslag uitkeert. Wij weten dat niet.