Als u arbeidsongeschikt wordt, zorgt het PNB voor een pensioen voor u.  

Inkomen voor nu

Als priester of diaken bent u geen werknemer, doordat u als clericus valt onder de zorgplicht van de bisschop. Hierdoor komt u bij blijvende arbeidsongeschiktheid niet in aanmerking voor een WIA-uitkeringAfkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. van de overheid. Het PNB zorgt daarom voor een arbeidsongeschiktheidspensioen voor u.

U hebt recht op dit arbeidsongeschiktheidspensioen als is vastgesteld dat u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. U ontvangt dan een pensioen voor het deel waarvoor u arbeidsongeschikt bent verklaard. Als u meer dan 80% arbeidsongeschikt bent verklaard, hebt u recht op een volledig arbeidsongeschiktheidspensioen.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt als uw arbeidsongeschiktheid eindigt of als uw ouderdomspensioen ingaat.

Pensioen voor later

Ook al bent u arbeidsongeschikt, u blijft ouderdomspensioen opbouwen bij het PNB. Daarvoor hoeft u geen premie te betalen. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, betaalt het pensioenfonds het deel van de premie waarvoor u arbeidsongeschikt bent verklaard. Uw kerkelijke instelling betaalt het deel van de premie waar arbeid tegenover staat. Vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd ontvangt u ouderdomspensioen van het PNB.

Bij Mijn Pensioencijfers kunt u zien hoeveel pensioen er voor u is geregeld.

Wat regelt het PNB nog meer voor u?