U bent nog niet met pensioen en neemt of krijgt ontslag uit uw functie. Dat heeft altijd gevolgen voor uw pensioen. U bouwt dan geen pensioen meer op bij het PNB. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u overgaat naar een pastorale functie bij een niet-kerkelijke instelling, zoals in het onderwijs, de gezondheidszorg, de krijgsmacht of justitie.

Einde deelname

Na uw ontslag bouwt u geen pensioen meer op bij het PNB. Wat er gebeurt met het pensioen dat u hebt opgebouwd, hangt af van de hoogte. Is het hoger dan € 520,35 (2022) bruto per jaar, dan blijft dit voor u staan. Elke 5 jaar krijgt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht dat u jaarlijks van het pensioenfonds ontvangt. toegestuurd. Eens per jaar wordt het aan u ter beschikking gesteld in Mijn Pensioencijfers. In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u van het fonds te goed hebt.

Wat kunt u doen?

Als u in een nieuwe pastorale functie bent benoemd bij een niet-kerkelijke instelling, kunt u eventueel het pensioen dat u bij het PNB hebt opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Vraag dit zo snel mogelijk aan nadat u bij uw nieuwe werkgever bent begonnen. U moet deze aanvraag indienen bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.  

Klein pensioen?

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 520,35 (2022) bruto per jaar en hoger dan € 2 bruto per jaar en bent u na 1 januari 2018 uit dienst gegaan? Dan zorgt het PNB er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Wij checken daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Hebt u geen nieuw pensioenfonds of verzekeraar dan blijft uw pensioen bij ons staan.

Veranderde u van baan na 1 januari 2018 en is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2 bruto per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Het vervalt aan het fonds. Dat is wettelijk zo bepaald.