Als u overlijdt, dan heeft het PNB een inkomen geregeld voor uw eventuele partner en kind(eren).

Moet er iets doorgegeven worden?

Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Mocht u overlijden, dan geeft de gemeente dat door aan het PNB. Woont u in het buitenland als u overlijdt, dan dienen uw nabestaanden uw overlijden te melden bij het pensioenfonds. Zij regelen dat door een brief te sturen naar het fonds.

Wat is er geregeld voor eventuele nabestaanden?

Uw partner heeft recht op partnerpensioenUitkering voor de partner bij overlijden van de deelnemer. van het PNB. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioenEen uitkering voor een kind van een overleden werknemer..

Uw partner en kinderen kunnen verder recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (Anw) van de overheid. De voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw nabestaanden?

Het bedrag aan partner- en wezenpensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)Dit Uniform Pensioen Overzicht is uw persoonlijke pensioenoverzicht dat het pensioenfonds jaarlijks aan u ter beschikking stelt in Mijn Pensioencijfers. Het overzicht is gebaseerd op een formaat dat alle pensioenuitvoerders in Nederland moeten toepassen. Op deze manier zijn de overzichten eenvoudig vergelijkbaar ingeval u bij meerdere pensioenuitvoerders pensioen heeft opgebouwd.. Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van het PNB. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan.