Betaalt u niet te veel of te weinig belasting? U ontvangt pensioen van verschillende instanties:

  • AOW van de overheid
  • pensioen van het PNB

En eventueel:

  • pensioen van andere pensioenfondsen
  • een (lijfrente-)uitkering van een bank of verzekeraar als u zelf hebt bijgespaard voor extra pensioen

Hoe betaalt u belasting?

Het door u gespaarde pensioen is een bruto bedrag. U betaalt belasting over uw pensioen. Daar hoeft u niets voor te doen. De instanties waar u pensioen van ontvangt, houden de belasting (=loonheffing) in op het bedrag. Zij keren uw pensioen netto aan u uit.

Ook het PNB past loonheffing toe op uw pensioen. Vanaf 1 januari 2019 geldt dit voor álle pensioengerechtigden van het PNB.

Wellicht betaalt u te weinig belasting

Als verschillende instanties belasting inhouden, betaalt u misschien in totaal te weinig belasting. Dat zit zo: de instanties weten niet van elkaar dat u ook van andere instanties inkomen (=pensioen, salaris en/of uitkeringen) ontvangt. Daarom berekenen ze de belasting alsof u alleen van die betreffende instantie geld krijgt.

De belasting wordt namelijk berekend via een oplopend tarief in 4 etappes (= belastingschijven). Daardoor gaat u naar verhouding meer belasting betalen als uw totale inkomen hoger wordt.

Stel dat het bedrag per uitkering laag is, dan wordt ook een laag bedrag aan belasting ingehouden. Maar als alle bedragen bij elkaar worden opgeteld, kan het zijn dat u voor uw totale jaarinkomen een hoger bedrag aan belasting moet betalen dan al is ingehouden.

Wanneer betaalt u te weinig belasting?

Dat is het geval als u, naast uw AOW-pensioen, ook andere pensioenen ontvangt en het totaal bedrag uitkomt boven een bepaalde belastingschijf. Dat is ook zo wanneer een instantie de loonheffing níet itoepast. Dat was voor een deel van de pensioengerechtigden van het PNB het geval tot en met 2018. U hebt dan te weinig belasting betaald via de loonheffing. Dit betekent dat u moet bijbetalen.

U kunt ook te weinig belasting betalen door de heffingskortingen. Dat zijn kortingen op uw belasting. Instanties waarvan u pensioen ontvangt, houden meestal rekening met deze heffingskortingen. Zij gaan er echter van uit dat u alleen van die betreffende instantie pensioen ontvangt. Zo kan het zijn dat u te veel korting ontvangt en dus te weinig belasting betaalt.

In beide gevallen raadt de Belastingdienst aan om een voorlopige aanslag aan te vragen. Zo voorkomt u dat u later misschien in één keer veel moet bijbetalen. Uiteraard kunt u er zelf ook vooraf rekening mee houden door elke maand een bedrag opzij te leggen.

Bent u priester of ongehuwd diaken?

Op uw PNB-pensioen wordt tot en met 2018 geen loonbelasting ingehouden. U bent als priester of ongehuwd diaken niet in loondienst geweest van het bisdom waaraan u verbonden bent. Er is dus geen sprake van een uitkering uit een vroeger dienstverband en dat was de reden om geen loonheffing toe te passen.

Maar het PNB-pensioen wordt wél tot uw inkomen gerekend en u moet hierover wel inkomstenbelasting betalen. Dat deed u tot nu toe via de belastingaanslag. Veel emeriti vonden dat geen wenselijke situatie. Het bestuur heeft nu met de Belastingdienst afspraken kunnen maken over het maandelijks toepassen van de loonheffing op uw pensioen. Dit leidt ertoe dat er vanaf 1 januari 2019 wél loonheffing toegepast wordt op uw pensioen van het PNB.

Het totaal aan bruto én netto pensioen per jaar wijzigt hierdoor niet. Alleen de manier waarop de belasting geïnd wordt wijzigt. Het bestuur heeft dit zo afgesproken met de Belastingdienst en u kunt er niet voor kiezen om er niet aan mee te doen.

Vragen over belastingen?
Hebt u vragen over de belastingen? Bijvoorbeeld over uw voorlopige aanslag? Dan vragen wij u hiervoor te bellen met de Belastingtelefoon: 0800 – 0543. Of raadpleeg www.belastingdienst.nl.

Uw jaaropgave

U ontvangt elk jaar in januari een jaaropgave van uw pensioenfonds. Die jaaropgave is belangrijk voor uw belastingaangifte. Op uw jaaropgave staat wat u vorig jaar aan pensioenuitkering hebt ontvangen van het PNB in bruto en netto bedragen, wat u aan belasting en premies hebt betaald (indien van toepassing) en uw bijdrage aan de Zorgverzekeringswet.

Meer informatie

Op de website van de Belastingdienst vindt u de actuele belastingschijven, kunt u lezen waarop u moet letten en wanneer het verstandig is om actie te ondernemen.