Door inflatie en prijsstijgingen wordt het pensioen minder waard. Het PNB probeert daarom elk jaar uw pensioen te verhogen. Dat wordt ook wel toeslagverlening of indexatie genoemd. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zoveel mogelijk zijn waarde behoudt en wordt uitgedrukt in een percentage.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als het fonds er financieel goed genoeg voor staat. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de stijging van de consumentenprijsindex, zodat uw pensioen zijn koopkracht kan behouden.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Het PNB heeft uw pensioen de afgelopen 12 jaar als volgt verhoogd:

Over het jaar:

Dat is de verhoging per:

De prijzen stegen toen met:

Gemiste verhoging *

2022: 14,31% 1 januari 2023 14,31%  
2021: 2,26% 1 januari 2022 2,26%  
2020: 0,60%   1 januari 2021 0,60%  
2019: 1,85% 1 januari 2020 1,85%  
2018: 1,66% 1 januari 2019 1,66%  
2017: 1,32%  1 januari 2018 1,32%   
2016: 0,20% 1 januari 2017 0,20%  
2015: 0,57% ** 1 januari 2016 0,57%  
2014: 0,65% 1 januari 2015 0,65%  
2013: 1,43% 1 januari 2014 1,43%  
2012: 2,43% 1 januari 2013 2,43%  
2011: 2,39% 1 januari 2012 2,39%  

* U ontvangt een extra verhoging als u in dat jaar ook echt een verhoging gemist hebt. Dit geldt ook voor deelnemers die een partner- of wezenpensioen ontvangen van het PNB voor zover hun partner of ouder in het betreffende jaar nog deelnemer, oud-deelnemer of gepensioneerde was van het PNB.

** Als u in 2009 al oud-deelnemer of pensioengerechtigde was bij het PNB, dan is uw pensioen per 1 februari 2016 met 1,65% verhoogd. Deze verhoging komt bovenop de hierboven genoemde verhoging van 0,57%. Was u nog geen oud-deelnemer of pensioengerechtigde  in 2009? Dan ontvangt u deze zogenoemde inhaaltoeslag niet.