U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Dit beïnvloedt ook uw pensioen als u getrouwd was of – in het geval van huishoudelijk personeel – als u een geregistreerd partnerschap had. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Dat is vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld?

In de wet zijn 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioenPensioen voor uw ex-partner als u komt te overlijden. na uw overlijden als u een partnerpensioenUitkering voor de partner bij overlijden van de deelnemer. hebt opgebouwd bij het PNB.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioenPensioenuitkering voor u van het pensioenfonds als u met pensioen gaat. dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

1. Partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen wordt automatisch geregeld. Uw ex-partner kan echter besluiten om af te zien van dit pensioen. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van het PNB. Wanneer uw ex-partner dit besluit, stuur dan een brief naar het fonds met daarbij de verklaring van uw ex-partner. U en uw ex-partner ondertekenen beiden deze brief. Het PNB bekijkt vervolgens of het hiermee kan instemmen.

2. Ouderdomspensioen

Uw ouderdomspensioen moet worden verdeeld in 2 delen. Dat doet het PNB. U hoeft niets door te geven aan het fonds.
Uw ex-partner krijgt zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van het PNB. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • Niet ieder de helft, maar een andere verdeling.
  • Niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of – in het geval van huishoudelijk personeel – het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode.
  • Een combinatie van de 2 opties die hierboven worden genoemd.
  • Het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit noemen we ook wel conversie.

U kunt ook andere afspraken maken over de verdeling van het ouderdomspensioen. Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Geef de afspraken die u hebt gemaakt binnen 2 jaar na uw scheiding door via het formulier in Mijn Pensioencijfers.