Niet alleen de verhuizing zelf, maar ook uw administratie vraagt aandacht bij een verhuizing. Aan wie geeft u uw nieuwe adres door?

1. U verhuist binnen Nederland.

Wat is er geregeld?

De gemeente geeft uw nieuwe adres door aan het PNB. U hoeft dus geen adreswijziging te sturen naar het pensioenfonds.

Wat moet u doen?

Meld uw verhuizing bij de gemeente waar u gaat wonen.

Ontvangt u toch nog post van het PNB op uw oude adres? Dan komt dat waarschijnlijk doordat uw gemeente de adreswijziging nog niet heeft verwerkt. Het heeft dan geen zin om uw nieuwe adres door te geven aan het PNB. Het pensioenfonds mag namelijk geen adreswijzigingen doorvoeren die niet bij de gemeente zijn verwerkt. Zolang de gemeente uw oude adres voert, kan het PNB niet anders dan dat adres gebruiken.

Correspondentieadres

Wilt u uw post op een correspondentieadres ontvangen? Dat kan. Ga naar Mijn Pensioencijfers en geef uw correspondentieadres door.

2. U verhuist naar, in of vanuit het buitenland.

Wat moet u doen?

Het PNB krijgt uw nieuwe adres niet automatisch door. U moet zelf uw nieuwe adres doorgeven aan het fonds. Ook als u opnieuw verhuist. U kunt uw nieuwe adres doorgeven in Mijn Pensioencijfers.

Door de coronacrisis kunt u tijdelijk geen ‘bewijs van leven’ (attestatie de vita) aanleveren. Is dat wel nu nodig, omdat u met pensioen gaat? Dan vragen wij om een alternatief. Dat is een kopie van een recent-bankafschrift of een afdruk van internetbankieren van de bankrekening waarop het pensioen uitgekeerd moet worden. De administratie van de bank is vaak gekoppeld aan de gemeentelijke administratie. Daarom kunnen wij deze afdruk gebruiken als alternatief van het gebruikelijke bewijs. Bedragen hoeven wij niet te zien en kunt u onleesbaar maken. Het kan zijn dat wij u na de coronacrisis (na oktober 2020) alsnog vragen om het gebruikelijke bewijs op te sturen.